University of Oulu

Rakennusmateriaalien vaimennusmittaukset 28 GHz:n taajudella

Saved in:
Author: Kleine, Justus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912203377
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kleine, 2019
Publish Date: 2020-01-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintyö on toteutettu yhteistyössä Nokia Oyj:n kanssa. Tähän työhön liittyvät mittaukset suoritettiin joulukuu 2018 – helmikuu 2019 välisenä aikana Nokia Oyj:n OTAVA-laboratoriossa, joka sijaitsee Oulun Ruskossa. Mittauksissa käytettiin seinämateriaaleja, joista mallinnettiin hypoteettisia seiniä.

Tässä työssä keskitytään 28 GHz:n signaalin läpäisyominaisuuksiin eri rakennusmateriaaleissa. Mittauksista saatujen tuloksien avulla saatiin määritettyä eri materiaaleille 1/cm vaimennus, jonka avulla mallinnettiin kahden erilaisen sisäseinän ja yhden ulkoseinän kokonaisvaimennusta. 1/cm vaimennukset vaihtelivat 0.3–22.7 dB välillä. Työssä perehdytään myös sähkömagneettisen säteilyn, polarisaation ja vapaan tilan vaimennuksen teoriaan sekä antennin ominaisuuksiin. Lopuksi käsitellään yksittäisten mittausten pohjalta tehtyjä varmistusmittauksia sekä esitellään jatkotutkimusmahdollisuuksia.

Attenuation measurements of construction materials at 28 GHz frequency

Abstract

This Bachelor’s Thesis is made in co-operation with Nokia. The measurements that were included in the thesis took place between December 2018 and February 2019 in Nokia’s OTAVA-laboratory, which is located in Rusko, Oulu, Finland. With the measurements it was possible to model hypothetical completed walls.

This thesis focuses on the penetrating loss of the different kinds of wall materials at 28 GHz frequency. With the measurement results, the 1/cm attenuation were defined to different kinds of materials. With the attenuations it was possible to model the total attenuation of two different inner walls and one external wall. The 1/cm attenuation values varied between 0.3 and 22.7 dB. In this thesis, the electromagnetic radiation, polarisation, free space path loss, as well as the antenna properties will be introduced. In the end of this thesis, the verification measurements that were done based on the separate measurements, will be discussed and the possibilities of the further studies will be discussed.

see all

Subjects:
Copyright information: © Justus Kleine, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.