University of Oulu

Hallinnon riippumattomuus ja tuloksenjärjestely suomalaisissa listayhtiöissä

Saved in:
Author: Jurkola, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912203383
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jurkola, 2019
Publish Date: 2020-01-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sahlström, Petri
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on arvioida hallinnon riippumattomuuden vaikutusta pörssiyhtiöissä esiintyvään tuloksenjärjestelyyn. Lisäksi perehdytään hallinnointisuosituksiin ja arvioidaan tuloksenjärjestelyyn vaikuttavia lainsäädännöllisiä ja kulttuuriperusteisia tekijöitä. Aiempien tutkimusten perusteella hallinnon riippumattomuuden ja tuloksenjärjestelyn välillä esiintyy negatiivinen korrelaatio, jonka mukaan riippumattoman hallitusjäsenen nimittämisellä on tuloksenjärjestelyä pienentävä vaikutus.

Hallinnointisuositusten mukaan pörssiyhtiön hallitukseen tulisi nimittää riittävästi yhtiöstä riippumattomia jäseniä, jotta hyvien hallinnointitapojen mukaisen toiminnan edellytykset täyttyvät. Hallinnon riippumattomilla jäsenillä pyritään muun muassa parantamaan ulkopuolisten osakkeenomistajien asemaa ja suojelemaan yhtiötä väärinkäytöksiltä ja johdon henkilökohtaisten intressien mukaisilta toimilta.

Hallinnon riippumattomuutta tarkastellaan hallitusten ja tarkastusvaliokuntien riippumattomien jäsenten osuutena kaikista jäsenistä. Tuloksenjärjestelyä mitataan kirjanpidon harkinnanvaraisilla erillä, jotka estimoidaan tilastollisesti. Aineisto koostuu Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden julkaisemista tilinpäätöstiedoista ja hallinnointiselvityksistä vuosilta 2012–2016. Hallinnon riippumattomuuden ja tuloksenjärjestelyn välistä yhteyttä tutkitaan tilastollisesti usean muuttujan regressioanalyysillä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat tilastollisesti merkitsevän yhteyden hallitusten ja tarkastusvaliokuntien riippumattomuuden ja tuloksenjärjestelyn välillä Suomessa. Tulosten mukaan yhtiöstä riippumattoman hallitusjäsenen nimeämisellä on harkinnanvaraisia kirjanpidon jaksotuksia pienentävä vaikutus. Sen sijaan tarkastusvaliokunnan riippumattomuuden vaikutuksista saatiin odotuksiin nähden ristiriitaisia tuloksia. Tulokset ovat pääasiassa yhtenevät aiempiin tutkimustuloksiin nähden.

Tutkimustulokset vahvistavat aiemman tutkimustiedon mukaisen käänteisen riippuvuuden hallituksen riippumattomuuden ja tuloksenjärjestelyn välillä. Samalla yhdytään aiempiin tutkimuksiin, joissa kerrotaan tarkastusvaliokunnan ristiriitaisista vaikutuksista tuloksenjärjestelyyn.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Jurkola, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.