University of Oulu

Persoonallisuuden, identiteetin ja elämänhallintataitojen välinen yhteys

Saved in:
Author: Vartiainen, Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912203389
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Vartiainen, 2019
Publish Date: 2020-01-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaattitutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan persoonallisuuden, identiteetin ja elämänhallintataitojen välistä yhteyttä, käsitteiden keskinäistä suhdetta, sekä niistä muodostuvaa kokonaisuutta. Teoria pohjautuu tutkimuskirjallisuuteen ja muuhun tarkasteltavaa aihetta käsittelevään tieteeseen nojaavaan kirjallisuuteen. Tutkimustehtävä toteutetaan kirjallisuuskatsauksena luoden tietoa yhdistelemällä aihealueen tiedekirjallisuutta.

Tutkimusaineisto käsittää ihmiseksi kasvamiseen liittyviä teoreettisia käsitteitä, ihmiseksi kasvamisen prosesseja ja niihin liittyviä fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia elimistössä ja psyykessä eli mielessä syntymästä aikuisuuteen. Tutkielma pyrkii vastaamaan kysymykseen persoonallisuuden, identiteetin ja elämänhallintataitojen yhteydestä.

Tarkastelun kohteena olevat käsitteet ovat ymmärrettäviä sisällöltään, mutta osoittautuivat vaikeasti hahmotettaviksi käsitteiden merkitysten sivutessa toisiaan läheisesti. Käsitteiden suhdetta toisiinsa tarkastellaan ja tavoitellaan eheää kuvaa ihmiseksi kasvamisen prosessista käsitteiden avulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Leena Vartiainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.