University of Oulu

Visions of the past and future in Francis Bacon’s New Atlantis

Saved in:
Author: Pietilä, Niklas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912203391
Language: English
Published: Oulu : N. Pietilä, 2019
Publish Date: 2020-01-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Francis Bacon’s New Atlantis is an enigmatic utopian novel published in 1627, which tells the tale of a European expeditionary crew that finds a mysterious island inhabited by the remnants of an ancient civilization. The island is home to a utopian establishment called Solomon’s House, which acts as a medium for Francis Bacon’s vision of an ideal society built on scientific ideals and the spirit of discovery. The novel is much more than is immediately evident, for Francis Bacon’s personal life and connections to secret orders and royalty of the Renaissance likely played a key part in the genesis of this text. In this thesis, the object is to read Francis Bacon’s New Atlantis in the tradition of utopia narratives. In light of modern advancements in the fields of physics, chemistry and anthropology it is clear that New Atlantis, imbued with esoteric knowledge was far ahead of its time, and is still relevant for truth-seekers worldwide.

Tiivistelmä

Francis Baconin Uusi Atlantis on enigmaattinen utopianovelli vuodelta 1627, joka kertoo tarinan Eurooppalaisesta tutkimusryhmästä joka löytää muinaisen sivilisaation selviytyjien asuttaman mystisen saaren. Saarella sijaitsee utopinen hallinto nimeltään Solomonin Talo, mikä toimii välikappaleena Francis Baconin visiolle ideaalisesta yhteiskunnasta, joka ihannoi tieteellisiä ideaaleja sekä tutkimuksen henkeä. Novelli on paljon enemmän kuin päällepäin näkyy, sillä Francis Baconin henkilökohtainen elämä, sekä yhteydet Renesanssin ajan salaseuroihin ja kuninkaallisiin vaikutti todennäköisesti tekstin syntyyn. Tämän teesin tavoite on sijoittaa Francis Baconin Uusi Atlantis utopiakertomuksien perinteeseen. Fysiikan, kemian ja antropologian modernien edistysten valossa on selkeää, että Uusi Atlantis esoteerisine viittauksineen oli paljon aikaansa edellä, ja on ajankohtainen vielä tänäkin päivänä totuuden etsijöille ympäri maailman.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niklas Pietilä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.