University of Oulu

“Heel Bace” or “Heel Turn”? : comparison of original Finnish sock Knitting patterns and their English translations

Saved in:
Author: Harju, Titta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912203396
Language: English
Published: Oulu : T. Harju, 2019
Publish Date: 2020-01-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis examines potential differences between three Finnish knitting patterns and their English translations. It also examines possible similarities in the three translations. The patterns studied are Soulmates, We love winter! and Karuselli sukat (Carousel socks). The aspects that are studied in these patterns include abbreviations, use of knitting jargon, layout, typography, use of pictures, sizing of the sock, yarn, needles, charts, possible added information and, lastly, possible errors and omitted information. The findings show that there are similarities but also significant differences. The translations of all three patterns introduce information more explicitly than the original ones do; there is some added information in each pattern. There does not seem to be a specific translation strategy applied by the translators because the translated patterns vary significantly in style. Factors that may affect the style and quality of the translations include the different styles of knitting that the patterns represent and the translators themselves of whom only one has been credited for their work.

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan kolmen suomenkielisen neuleohjeen ja niiden englanninkielisten käännösten mahdollisia eroja. Käännöksiä vertaillaan myös keskenään mahdollisten samankaltaisuuksien löytämiseksi. Tutkielmassa tarkastellut kolme neuleohjetta ovat Soulmates, We love winter! ja Karuselli sukat. Neuleohjeista tutkitaan lyhenteitä, neulesanaston käyttöä, sivun muotoilua, typografiaa, kuvien käyttöä, sukkakokoa, lankaa, puikkoja, kaavioita, mahdollista lisättyä informaatiota sekä mahdollisia virheitä ja pois jätettyä tai jäänyttä informaatiota. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että käännösohjeissa on samankaltaisuuksia, mutta ne eivät ole täysin samanlaisia. Käännetyt ohjeet esittelevät informaatiota tarkemmin kuin alkuperäinen ohje; jokaisessa ohjeessa on lisäyksiä. Kääntäjät eivät vaikuta käyttäneen erityistä käännösstrategiaa, sillä käännetyt ohjeet ovat erittäin vaihtelevia tyyliltään. Käännöksen tyyliin ja laatuun mahdollisesti vaikuttaneita tekijöitä ovat neuleiden eri tyypit sekä itse kääntäjät, joista vain yksi on tiedossa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Titta Harju, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.