University of Oulu

“Fate,” Blue replied, “is a very weighty word to throw around before breakfast.” : foreshadowing as a narrative in The Raven Boys by Maggie Stiefvater

Saved in:
Author: Kuntonen, Taija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912203398
Language: English
Published: Oulu : T. Kuntonen, 2019
Publish Date: 2020-01-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This Bachelor’s Thesis studies foreshadowing used as a narrative and characterization device in the young adult novel The Raven Boys (2012) by Maggie Stiefvater. The story follows a group of friends in modern day Virginia, as they search for the sleeping king, Glendower. Characters and their development is more on the foreground of the series than actual plot and action. In addition to the paranormal aspects of sleeping kings and psychics, there are ghosts and nonlinearity of time. This plays a major part in the series, as one of the main characters, Noah Czerny, turns out to be a ghost and from a different timeline. This foreshadowing is the focus of this thesis which investigates mainly the first book of the series, although a few notices to later books in the series are made. This thesis draws on studies on narratology and foreshadowing in art and literature. I have divided the analysis chapter into noticeable types of foreshadowing and the ways of hiding them from the reader, and in that way go through the examples with the help of previous studies on the topic. As the findings of this thesis show, foreshadowing can be used as the major device for characterization and plot in a story focused on the characters and the writing style, and there are different methods for both bringing foreshadowing signs up and for hiding them in plain sight in the narrative.

Tiivistelmä

Tämä kandintyö tutkii ennakointia narratiivisena ja hahmonkehityksen työkaluna Maggie Stiefvaterin nuorten aikuisten romaanissa The Raven Boys (2012). Tarina seuraa ystäväporukkaa nykypäivän Virginiassa heidän etsiessään nukkuvaa kuningasta, Glendoweria — tosin itse hahmot ja heidän kehityksensä on enemmän sarjan etualalla kuin juoni ja tapahtumantäyteisyys. Nukkuvien kuninkaiden ja selvännäkijöiden lisäksi paranormaaleja elementtejä ovat aaveet ja ajan epälineaarisuus. Näillä on suuri rooli sarjassa, sillä yksi päähahmoista, Noah Czerny, paljastuu aaveeksi ja olevan kotoisin eri aikajanalta. Kyseisen juonenpiirteen ennakointi on tutkielman aiheena erityisesti sarjan ensimmäisen kirjan kautta, tosin muutama huomio myöhempiin sarjan teoksiin tulee myös esiin. Pääakateemiset lähteet ja taustatutkimukset ovat narratologia ja ennakoinnin käyttö taiteessa ja kirjallisuudessa. Olen jakanut analyysiluvun huomattaviin ennakointityyppeihin ja tapoihin, joilla ne piilotetaan lukijalta — ja käyn kirjasta löytyvien esimerkkien läpi aiempien aiheen tutkimusten avulla. Kuten tämä analyysi näyttää, ennakointi voi olla tärkeässä osassa hahmonkehityksen ja juonen kannalta henkilöhahmoihin ja kirjoitustyyliin keskittyneessä tarinassa. On myös olemassa useita eri tapoja, joilla ennakoinnin merkit narratiivissa voidaan niin tuoda esille kuin piilottaa näkyvälle paikalle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Taija Kuntonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.