University of Oulu

Allas- ja patorakenteiden vaikutukset kiintoaineksen poistoon maankäsittelyn samentamista vesistä

Saved in:
Author: Nybacka, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School, Degree Programme in Geosciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912203401
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Nybacka, 2019
Publish Date: 2020-01-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Laskeutusaltaat ovat yksi Suomen yleisimmistä käytetyistä vesiensuojelurakenteista ja niitä käytetään laajasti erilaisissa ympäristöissä ja niiden rakentamiseen on annettu useita viranomaisohjeita. Tämän työn tarkoituksena on selvittää eri ympäristössä toimivien altaiden perustamiseen annettuja ohjeita ja mikä on näiden ohjeiden mukaisten altaiden puhdistusteho. Aineistona on eri viranomaisten ja asiantuntijoiden antamat ohjeet laskeutusaltaiden perustamiselle, sekä näiden altaiden puhdistustehosta tehtyjen tutkimusten tulokset.

Laskeutusaltaiden perustamiseen annetuissa ohjeissa annetut laskeutusaltaiden mitat ja muodot vaihtelevat, kaikissa kuitenkin pyritään mahdollisimman pitkään veden viipymisaikaan. Parhaimmat puhdistustehot on saavutettu laskeutusaltailla, joissa on virtaamaa säätelevä padottava rakenne. Laskeutusaltaat poistavat tehokkaasti kiintoainesta, mutta eivät juurikaan vedessä olevia ravinteita, laskeutusaltaiden kasvillisuuden ravinteiden puhdistusteho ei ole tutkimusten mukaan merkittävä, mutta kasvillisuus ehkäisee eroosiota. Laskeutusaltaat ovat edullisia, yksinkertaisia ja tehokkaita veden kiintoaineksen poistajia, mutta tarvitaan lisätutkimuksia laskeutusaltaiden pohjamuotojen, muodon ja kasvillisuuden vaikutuksesta laskeutusaltaiden puhdistustehoon. Virtaamaa säätelevät patoratkaisut tulisi ottaa osaksi kaikkia laskeutusaltaita ja niiden perustamisesta annettuja ohjeita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Nybacka, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.