University of Oulu

Terästen korkealämpötilakorroosion mittausmenetelmät

Saved in:
Author: Lämsä, Aake1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912213405
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Lämsä, 2019
Publish Date: 2020-01-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Teräs on yksi käytetyimpiä teollisuuden materiaaleja hyvän kestävyytensä vuoksi. Teräksiset prosessiyksiköt ovat korkeissa lämpötiloissa alttiita korkealämpökorroosiolle. Korkeissa lämpötiloissa merkittävin korroosiomekanismi on oksidien muodostuminen. Korkealämpökorroosio on yleinen syy keskeytyksille teollisuuden prosesseissa, minkä vuoksi haastavia prosessiolosuhteita kestäviä teräslajeja on etsittävä korkealämpökorroosiota mittaamalla.

Tässä työssä on määritelty korkealämpökorroosion käsite sekä kerrottu missä sitä esiintyy. Lisäksi on esitelty miten erilaiset prosessiolosuhteet vaikuttavat korroosion mekanismeihin ja reaktioihin kuinka korkealämpökorroosiota mitataan. Työssä on annettu yleiskatsaus terästen oksidinmuodostuksen kinetiikkaan ja termodynamiikkaan sekä perehdytty tarkemmin mittauksen eri vaiheisiin; näytteenottoon, koejärjestelyihin, analyysimetodeihin ja tulosten esittelyyn. Työssä tutustutaan myös korkealämpökorroosion mittauksessa käytettäviin välineisiin.

Measurement methods of high-temperature corrosion of steels

Abstract

Steel is one of the most utilized industrial materials because of its high durability. Steel process units in high temperatures are prone to high-temperature corrosion. The most important mechanism of high-temperature corrosion is formation of oxides. High-temperature corrosion is a common cause to interruptions in industrial processes which is why it is important to search for steel types that can endure in challenging process environments. This search is possible by measuring high -temperature corrosion.

In this bachelor’s thesis are defined what is high-temperature corrosion, where it occurs, how different environments affect corrosion mechanisms or reactions and how is high-temperature corrosion measured. In the theory section kinetics and thermodynamics of oxide formation in steels are introduced. More in-depth look is taken on different stages of high-temperature corrosion measurement; sample preparation, test setting, methods of analysis and test results. An introduction to measurement equipment is also given in this thesis.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aake Lämsä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.