University of Oulu

Reusable generic software robot

Saved in:
Author: Rautava, Jori-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Communications Engineering, Communications Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912213415
Language: English
Published: Oulu : J.-P. Rautava, 2019
Publish Date: 2020-01-07
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Ylianttila, Mika
Reviewer: Ylianttila, Mika
Harjula, Erkki
Description:

Abstract

The main purpose of this thesis was to create a generic reusable software robot which can be deployed into any IaaS type of a cloud service. In this thesis the first thing to be researched was how to implement a virtualised environment into a cloud service. The possibilities for virtualising the environment were a container and a virtual machine. The two possible implementations were researched since the resulting implementation must be compatible with a cloud service. Firstly, it was found that a container-based implementation would be the best option because it is lightweight to move around and secondly, a start-up time of a new instance in a cloud service is fast.

Possible cloud providers were scanned after researching possible implementation methods. Two possible cloud providers, AWS and Azure, were studied more closely since they offer an infrastructure as a service and once they are commonly used. AWS was chosen to be the platform to be used because of a higher maturity level and also because of the possibility to add or remove container capabilities.

Finally, it was discussed how a generic reusable software robot was implemented. Notable circumstances of suitable tasks for a software robot were considered.

Kertakäyttöinen geneerinen ohjelmistorobotti

Tiivistelmä

Tässä työssä tutkittiin, kuinka geneerinen kertakäyttöinen ohjelmistorobotti voidaan toteuttaa pilvipalvelussa. Ensin tarkasteltiin erilaisia virtualisointimenetelmiä, joilla ohjelmistorobotti voitaisiin toteuttaa. Tutkitut menetelmät olivat virtuaalikone ja kontti. Näitä kahta toteutustapaa vertailtiin huomioiden valmiin toteutuksen sopivuus pilvipalveluun. Kontti todettiin sopivimmaksi toteutustavaksi, koska se vie vähän tilaa ja uuden instanssin käynnistäminen on nopeaa.

Pilvipalvelutarjoajia tutkittiin, kun sopiva toteutusmenetelmä ohjelmistorobotille oli löydetty. Tutkimuksessa keskityttiin AWS:ään ja Azureen, jotka ovat tällä hetkellä suurimpia markkinoilla toimivia infrastructure as a service -tyyppisten pilvipalveuiden tarjoajia. AWS valittiin toteutusalustaksi, koska se on teknisesti edistyneempi kuin Azure ja AWS:ssä on mahdollista lisätä ja poistaa kontin oikeuksia.

Lopuksi esiteltiin, kuinka geneerinen kertakäyttöinen ohjelmistorobotti toteutettiin ja mitä täytyy ottaa huomioon, kun päätetään sopivasta käyttökohteesta ohjelmistorobotille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jori-Pekka Rautava, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.