University of Oulu

Bound water in articular cartilage

Saved in:
Author: Tolkkinen, Katja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912213425
Language: English
Published: Oulu : K. Tolkkinen, 2019
Publish Date: 2020-01-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The goal of this thesis is to explain how bound water in the articular cartilage can be studied by using methods of NMR spectroscopy. This thesis introduces the structure of articular cartilage, basic principles of NMR and NMR cryoporometry experiments carried out with human cartilage and gel samples modelling the structure of cartilage.

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena on kertoa, kuinka nivelrustoon sitoutunutta vettä voidaan tutkia NMR-spektroskopian menetelmillä. Tässä tutkielmassa käsitellään nivelruston rakennetta, NMR:n perusperiaatteita sekä nivelruston kokeellista tutkimusta NMR-kryoporometria-menetelmällä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katja Tolkkinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.