University of Oulu

Montessoripedagogiikan käyttö saamelaisopetuksessa

Saved in:
Author: Lampinen, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912213432
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lampinen, 2019
Publish Date: 2020-01-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli selvittää, miten montessoripedagogiikkaa voitaisiin hyödyntää saamelaisessa opetuksessa. Aiempaa tutkimusta aiheesta ei ole. Tavoitteena on myös ollut kartoittaa montessoripedagogiikan soveltuvuutta erityisesti saamenkielten opetuksessa ja kielenelvytystyössä.

Tutkielma koostuu haastattelusta ja kirjallisuudesta. Tutkimuksen kirjallisuuden muodostavat aiheesta tehdyt tutkimukset sekä muu kirjallisuus. Haastattelu on teemahaastattelu ja se on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkielma on laadullinen tutkimus.

Tutkimuksessa selvitetään mitä yhteistä saamelaispedagogiikalla ja montessoripedagogiikalla on. Voidaanko montessoripedagogiikkaa käyttää saamelaisessa kontekstissa niin, että sen avulla voidaan tukea saamelaiselle kasvatukselle ominaisia, tärkeitä ja toivottuja ominaisuuksia? ja kuinka tämä olisi mahdollista toteuttaa.

Tutkimukseni avulla pyrin löytämään tapoja, kuinka montessoripedagogiikkaa voitaisiin soveltaa kielenelvytyksessä ja saamelaisessa kontekstissa. Toinen tutkimani aihe on, minkälaisia saamelaisen kasvatuksen arvoja voitaisiin vahvistaa ja tukea montessoripedagogiikalla.

Tutkielmasta käy ilmi, että montessoripedagogiikkaa voidaan käyttää saamen kielien opetuksessa erityisesti kielipesälapsien erityissanaston opettamisessa ja sanavaraston laajentamisessa. Myös saamen kielien erityispiirteiden opettamiseen, kuten esimerkiksi adjektiivin taivuttamiseen, montessoripedagogiikka soveltuu hyvin. Tutkimuksen perusteella montessoripedagogiikka olisi toimivaa tukimateriaalia sanavaraston oppimiseen ja laajentamiseen varsinaisen opetuksen ohella — samalla itsenäisen työskentelyn rohkaistessa lasta omatoimiseksi ja aktiiviseksi.

Montessoripedagogiik kiävttu sämimáttááttâsâst

Čuákánkiäsu

Taan kandidaattuđhâstuv ulmen lâi selvâttiđ, ete maht montessoripedagogiik puávtáččii anneeđ ävkkin sämmilii máttááttâsâst. Oovdeb tutkâmuš fáádást ij lah. Ulmen lii meid lamaš karttiđ montessoripedagogiik hiäivulâšvuođâ eromâšávt sämikielâlii máttááttâsâst já kielâiäláskittempargoost.

Tuđhâstâh šadda sahhiittâlmist já kirjálâšvuođâst. Tutkâmuš kirjálâšvuođâ hämmejeh fáádást tohhum tutkâmušah sehe eres kirjálâšvuotâ. Sahhiittâllâm lii teemasahhiittâllâm já tot lii analysistum amnâstâhvuáđulii siskáldâsanalyys vuovijguin. Tuđhâstâh lii kvaliteetlâš tutkâmuš.

Tutkâmušâst selvâttuvvoo, ete mii ohtsâš sämmilâšpedagogiikâst já montessoripedagogiikâst lii. Puáhtá-uv montessoripedagogiik kevttiđ sämmilii kontekstist tienuuvt, ete ton vievâst puáhtá tuárjuđ sämmilii šoddâdmân jiešvuođâlijd, tehálijd já toivum jiešvuođâid? Já maht taam ličij máhđulâš olášuttiđ.

Tutkâmušân vievâst mun viigâm kavnâđ vuovijd, maht montessoripedagogiik puávtáččii heiviittiđ kielâiäláskitmist já sämmilii kontekstist. Nubbe muu tutkâm fáddá lii, ete magarijd sämmilii šoddâdem áárvuid puávtáččii nanodiđ já tuárjuđ montessoripedagogiikkáin.

Tuđhâstuvâst tiättoo meid, ete montessoripedagogiik puáhtá kevttiđ sämikielâi máttááttâsâst eromâšávt kielâpiervâlpárnái sierânâssánáduv máttátmist já sänirááju viijđedmist. Meid sämikielâi sierânâsjiešvuovij máttátmân, tego ovdâmerkkân adjektivij suujâtmân, montessoripedagogiik heivee pyereest. Tutkâmuš vuáđuld montessoripedagogiik ličij tuáimee toorjâmateriaal sänirááju oppâmân já viijđedmân eidusii máttááttâs paaldâst — siämmást jiečânâs porgâm ruokâsmit párnáá jiešráđálâžžân já aktiivlâžžân.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Lampinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.