University of Oulu

“You are a woman, and your part is in the house.” : gender norms and the female characters in The Lord of the Rings

Saved in:
Author: Peltola, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001041001
Language: English
Published: Oulu : A. Peltola, 2019
Publish Date: 2020-01-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis examines whether the female characters in The Lord of the Rings books conform to gender norms or challenge them. In this thesis, two aspects of female gender norms are analyzed in particular; woman’s role in society, and qualities that are traditionally deemed feminine. Four female characters, Éowyn, Galadriel, Arwen, and Goldberry, have been chosen to be analyzed. The analysis is conducted by carefully reading through the story, and closely examining all of the parts, in which these four female characters are present, or are spoken about by other characters. Then, each of these characters is analyzed in terms of actions, words, outer appearance, and qualities in order to determine whether or not they challenge the gender norms. The analysis suggests that Éowyn and Galadriel seem to be challenging the female gender norms by acting in ways that are traditionally associated with masculinity, such as being powerful, taking on leadership positions, and in the case of Éowyn, occasionally choosing to emphasize masculine aspects of herself. On the other hand, Arwen and Goldberry are mostly conforming to the traditional woman’s role, and displaying mostly qualities, that are considered traditionally feminine.

Tiivistelmä

Tämä opinnäytetyö tutkii Taru Sormusten Herrasta -kirjoissa esiintyvien naishenkilöhahmojen mukautumista perinteisiin sukupuolinormeihin, tai vaihtoehtoisesti niistä poikkeamista. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan erityisesti kahta naissukupuolen normeihin liittyvää tekijää; naisen paikkaa yhteiskunnassa, sekä ominaisuuksia, joita pidetään perinteisesti naisellisina. Neljä naishenkilöhahmoa, Éowyn, Galadriel, Arwen, ja Kultamarja, on valittu analyysin kohteeksi. Analyysi suoritetaan lukemalla tarina huolellisesti läpi, ja tarkastelemalla erityisesti kaikkia niitä kohtia, joissa kyseiset neljä henkilöhahmoa ovat läsnä, sekä myöskin sellaisia kohtia, joissa muut hahmot puhuvat heistä. Analyysin kohteena on naishenkilöhahmojen kieli, teot sekä ulkoiset ja sisäiset ominaisuudet sekä niiden kuvaukset, joiden avulla määritellään hahmojen mukautumista sukupuolinormeihin ja mahdollista normien haastamista Analyysin perusteella näyttäisi siltä, että Éowyn ja Galadriel haastavat sukupuolinormit käyttäytymällä perinteisesti maskuliinisuuteen yhdistettävillä tavoilla, esimerkiksi olemalla voimakkaita, ja esiintymällä johtoasemissa, sekä Éowynin tapauksessa myös ajoittain päättämällä korostaa maskuliinisia puolia itsessään. Arwen ja Kultamarja taas esiintyvät pääasiallisesti perinteisessä naisen roolissa, sekä heistä on havaittavissa vain perinteisesti naisellisina pidettyjä ominaisuuksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Peltola, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.