University of Oulu

“Burn it into a reindeer, not into a moose.” : the use of idioms in Remedy’s Control

Saved in:
Author: Tolvanen, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001041004
Language: English
Published: Oulu : M. Tolvanen, 2019
Publish Date: 2020-01-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Understanding and employing idioms is one of the hardest parts of using any language. That idioms can be very much tied to their originating cultures adds a further level of difficulty. However, idioms and the fact that they are often language- and culture-bound can also be used for various effects on purpose. In the most recent game released by the digital game developer Remedy’s, called Control, a side character in-game uses idioms that, are translated directly from Finnish into English. This thesis aims to study the role and effect that the idioms have on the player and in the game. The research questions addressed in this thesis are: 1) How can the idioms in Control be categorised? and 2) What effect does the use of idioms have on the character that uses them? This is done by categorising the idioms and then comparing them with their correctly translated English equivalents. A brief character analysis is also conducted on the character that uses the idioms since the way in which he uses them forms such a large and integral part of the character.

Tiivistelmä

Idiomien käyttäminen ja oppiminen ovat suurimpia haasteita, joita kuka tahansa uutta kieltä opetteleva joutuu kohtaamaan. Idiomien kulttuurisidonnaisuus tekee tästä vain entistä vaikeampaa. Idiomeja sekä niiden kieli- ja kulttuurisidonnaisuutta voidaan kuitenkin hyödyntää eri tarkoituksiin. Pelikehittäjä Remedyn uusimmassa Control-nimisessä pelissä esitellään sivuhahmo, jonka käyttämät idiomit on käännetty tarkoituksella väärin sananmukaisesti suomesta englantiin. Tämä kandtaatintutkielma pyrkii tutkimaan hahmon käyttämien idiomien roolia pelissä sekä niiden vaikutusta, jotka niillä on pelissä ja pelaajaan. Tutkielma vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Miten Control-pelissä esiintyvät idiomit voidaan luokitella? ja 2) Mikä vaikutus idiomien käytöllä on hahmoon, joka niitä käyttää? Tutkielmassa idiomit luokitellaan Penttilän ja Muikku-Wernerin mallin mukaisesti neljään eri kategoriaan: täysin läpinäkymättömiin käännösidiomeihin, jälkikäteen läpinäkyviin käännösidiomeihin, kirjaimellisesti tai kuvaannollisesti läpinäkyviin käännösidiomeihin” sekä ”kirjaimellisesti tai kuvaannollisesti läpinäkyviin mukautettuihin käännösidiomeihin”. Pelissä esiintyviä idiomeja myös verrataan niiden oikeaoppisiin englanninkielisiin käännöksiin. Lisäksi tutkielma tarjoaa lyhyen analyysin hahmosta, joka idiomeja käyttää ja jonka piirteisiin niiden käyttäminen olennaisesti kuuluu.

see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Tolvanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.