University of Oulu

“Keskustele parisi kanssa” : speaking skills in the Finnish national core curriculum and oral exercises in Spotlight 9

Saved in:
Author: Luomajoki, Juuso1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001081009
Language: English
Published: Oulu : J. Luomajoki, 2019
Publish Date: 2020-01-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Speaking skills are considered increasingly more important in foreign language teaching, but textbooks, the most used teaching materials, do not always offer satisfactory exercises for training them. This thesis is a case study examining the objectives for speaking skills in the new Finnish national core curriculum for basic education and oral exercises in the Spotlight 9 book series. The research was conducted by close reading the curriculum to identify the central objectives for speaking skills in grades 7–9 and conducting a content analysis of the oral exercises collected from the Spotlight 9 books to find how the exercises meet the objectives related to the different focus areas. The findings show that the central focus areas of speaking skills in the curriculum are communication, cultural aspects of communication, communication strategies, and pronunciation. Of these focus areas, Spotlight 9 includes most exercises for practising communication, consistently featuring numerous exercises that enable authentic communication, and cultural aspects of communication, while featuring little material for practising communication strategies or pronunciation. Compared to earlier research on the topic, the amount of communicative exercises was surprisingly large, while the small number of exercises for pronunciation and communication strategies was in line with earlier findings.

Tiivistelmä

Suullisten taidot ovat nousseet vieraiden kielten opetuksessa tärkeään osaan, mutta oppikirjat, eniten käytetty opetusmateriaali, eivät aina tarjoa tyydyttäviä tehtäviä suullisten taitojen opetukseen. Tämä tutkielma on tapaustutkimus, jossa tutkitaan suullisiin taitoihin liittyviä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita vuosiluokilla 7–9 sekä suullisia tehtäviä Spotlight 9 -kirjasarjassa. Tutkimusmetodeina toimivat lähiluku ja sisällönanalyysi. Tutkimus toteutettiin lähilukemalla perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet keskeisten suullisiin taitoihin liittyvien tavoitteiden tunnistamiseksi sekä analysoimalla Spotlight 9 -kirjojen suullisia tehtäviä ja sitä, miten hyvin opetussuunnitelman tavoitteet niiden kautta toteutuvat. Opetussuunnitelman keskeiset suullisiin taitoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9 liittyvät vuorovaikutukseen, viestintästrategioiden käyttöön, viestinnän kulttuurisiin piirteisiin ja ääntämiseen. Tutkimustulosten perusteella Spotlight 9 -kirjoissa näistä sisältöalueista parhaiten edustettuja ovat vuorovaikutus, johon liittyviä harjoituksia kirjoissa on säännöllisesti ja runsaasti, sekä viestinnän kulttuuriset piirteet. Viestintästrategioihin ja ääntämiseen liittyviä tehtäviä kirjoista löytyi vähän. Aiempiin alan tutkimuksiin verrattuna kommunikatiivisten tehtävien määrä oli yllättävän suuri, kun taas ääntämiseen ja viestintästrategioihin liittyvien tehtävien pieni määrä oli linjassa aiempien alan tutkimustulosten kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juuso Luomajoki, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.