University of Oulu

”Kuin harakka tervatulla sillalla” : Suomen ja Sambian kahdenvälisenä kehitysyhteistyönä toteutettu kouluradio- ja -tv-projekti 1974–1983

Saved in:
Author: Petäinen, Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001091012
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Petäinen, 2020
Publish Date: 2020-01-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jalagin, Seija
Reviewer: Jalagin, Seija
Harju, Kaisa
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu käsittelee Suomen ja Sambian kahdenvälisenä kehitysyhteistyönä toteutettua kouluradio- ja -televisioprojektia (1974–1983). Tutkielma edustaa tapaustutkimusta ja siinä selvitettiin, millainen tämä projekti kokonaisuudessa oli sekä mitä se kertoi Suomen sen aikaisesta kehitysyhteistyöstä. Lähdeaineistona käytettiin Suomen Lusakan suurlähetystön projektiaineistosta, jotka koostuvat erilaisista raporteista, muistioista, kirjeistä ja sähkeistä. Aineistoanalyysissä käytettiin kvalitatiivisia menetelmiä. Aiempaa tutkimusta Suomen kehitysyhteistyöstä on historian alalla tehty melko vähän ja siinä Suomen ja Sambian välisen yhteistyön tutkimus on marginaalista. Tämän myötä tutkimuskohteen merkitys korostuu, sillä se tuo lisätietoa Sambian kanssa tehdystä yhteistyöstä.

Projektin tarkoituksena oli kehittää Sambian Educational Broadcasting and Television Servicesin (EBTVS), eli kouluradion ja -television eri yksiköiden toimintaa. Sen tavoitteet voitiin jakaa pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteisiin. Lyhyen aikavälin tavoitteena oli kehittää toimintaa laitehankinnoilla sekä yleisesti aktivoimalla EBTVS:n toimintaa, esimerkiksi laitehuoltoa ja ohjelmatuotantoa. Pitkän aikavälin tavoitteena kouluttaa sambialaisia vastapareja ja näin taata toiminnan jatkuminen, myös suomalaisten lähdettyä.

Tavoitteiden saavuttaminen osoittautui hankalaksi Sambiassa 1970-luvulla alkaneen talouskriisin sekä maan työvoimapulan, mutta myös Suomen kehitysyhteistyön poliittisten ja taloudellisten tavoitteiden vuoksi. Sambia ei tilanteensa vuoksi pystynyt takaamaan tarpeeksi koulutettavia vastapareja eikä vastaamaan kaikista sovituista maksuista. Suomen toimintaa hallitsi oman edun tavoittelu. Taloudelliset tavoitteet keskittyivät laajempien kaupallisten yhteyksien luomiseen yhteistyömaan kanssa sekä kotimaisen yritystoiminnan tukemiseen. Poliittisten tavoitteiden pohjalta Suomi pyrki kehitysyhteistyön avulla muun muassa maan myönteisen näkyvyyden lisäämiseen. Nämä tavoitteet vaikeuttivat projektin henkilöstön palkkausta, mutta myös materiaalikuljetuksia pitkän välimatkan vuoksi. Osa projektin kohtaamista haasteista oli myös ulkopuolisen tahon luomia, esimerkiksi Sambian naapurivaltioiden sotaisuuksien aiheuttamat turvallisuusuhat.

Kaiken kaikkiaan projektia voidaan pitää liian laajana maiden käytössä olleisiin resurssein nähden. Kohtaamistaan vaikeuksista huolimatta projekti saavutti osittain lyhyen aikaväin tavoitteensa, mutta EBTVS:n toiminnan jatkuvuutta ei sen aikana saatu varmistettua.

see all

Subjects:
Copyright information: © Liisa Petäinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.