University of Oulu

Musisoinnin merkitys nuorten yhteishengen vahvistajana

Saved in:
Author: Kärkölä, Ellen1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001161022
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kärkölä, 2020
Publish Date: 2020-01-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus musisoinnin merkityksestä yhteishengen vahvistajana nuorten kontekstissa. Nuoret käyvät läpi kehitysvaiheessaan monenlaista ja musiikki näyttää tutkimusten mukaan olevan heille tärkeässä roolissa arkielämässä. Alakoulusta yläkouluun siirtyminen on merkittävä muutos nuoren elämässä ja uhkana voi olla, ettei nuori tunne kuuluvansa mihinkään. Musisoinnin kautta voidaan herättää luokassa tunnetta yhteenkuuluvuudesta.

Nuoren lähipiirissä tapahtuu sosiaalisia muutoksia, kun vanhempien rooli vähenee ja kavereiden merkitys kasvaa. Vertaissuhteilla on psykososiaalisen kehityksen kannalta tärkeä tehtävä. Nuoruudessa vertaisryhmään kuulumisen tarve on valtava, ja se saattaa ajaa nuorta pahimmassa tapauksessa antisosiaalisen käyttäytymiseen. Syrjäytymistä ehkäisten koulun tulisi pitää yhteisöllisyyttä yllä. Parhaimmillaan koululuokka on nuorelle vertaisryhmä, johon hän voi tuntea kuuluvansa.

Musiikki voi toimia yhdistävänä elementtinä monissa tilanteissa, myös koulussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ellen Kärkölä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.