University of Oulu

Microplastics in Arctic marine ecosystems : sea ice and sediments

Saved in:
Author: Miettinen, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001171032
Language: English
Published: Oulu : A. Miettinen, 2020
Publish Date: 2020-01-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Mikromuovit arktisissa meriekosysteemeissä : sedimentti ja jää

Tiivistelmä

Mikromuovit ovat alle viiden millimetrin pituisia muovikappaleita, ja niitä löytyy tällä hetkellä kaikkialta maapallolta. Arktiset meriekosysteemit ovat erityisen herkkiä alueita, ja niiden mikromuoveista tiedetään vielä hyvin vähän. Tässä työssä tarkastelen arktisen alueen muovia sedimenteistä ja jäästä, sekä kuinka ne vaikuttavat eliöihin näissä systeemeissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Miettinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.