University of Oulu

Designing a cooling system for a Formula Student race car

Saved in:
Author: Kemppainen, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001181034
Language: English
Published: Oulu : J. Kemppainen, 2020
Publish Date: 2020-01-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to document the primary design of the liquid cooled cooling system for a Formula Student race car and to get acquainted with the basics of a modern liquid-cooled cooling system. The physics in the cooling is presented with the working principle of the cooling system itself. Finally, the primary design of a liquid-cooled cooling system for a Formula Student race car is presented with a brief summary of the results.

Another aim of this thesis is also to provide a comprehensive but brief package of information regarding the cooling system and its design especially for the new members of Formula Student Oulu (FSO) to help in the continuity of development and to ease the familiarization of the subject.

The applied theory has been gathered mainly on the subject-related literature. The emphasis in the theory is in the heat exchanger and water pump sizing due to dominant role in the cooling system.

Due to lack of component properties few assumptions had to be made during the design process but as the successful result shows, assumptions have been adequately good. However, this leads in the difficulty of design improvements due to number of possible parameter changes. Though, the design method is very applicable in the automotive use and thoughts about the development and next steps are presented also at the end of the thesis.

Jäähdytysjärjestelmän suunnittelu Formula Student -kilpa-autoon

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on dokumentoida nestejäähdytteisen jäähdytysjärjestelmän suunnitteluprosessi sekä tutustua modernin nestejäähdytteisen jäähdytysjärjestelmän perusteisiin. Jäähtymisen teoria on esitetty jäähdytysjärjestelmän toimintaperiaatteen lisäksi. Viimeisenä esitellään Formula Student -kilpa-autoon suunniteltu jäähdytysjärjestelmä lyhyen tuloskatsauksen kera.

Työn toisena tavoitteena on toimia kattavana mutta tiiviinä informaatiopakettina erityisesti uusille Formula Student Oulun jäsenille helpottaakseen suunnittelutyön kehitystä ja aiheeseen tutustumista.

Teorialähteinä on käytetty pääasiassa alan kirjallisuutta. Painotus teoriassa kohdistuu jäähdyttimen ja vesipumpun mitoitukseen johtuen niiden suuresta roolista jäähdytysjärjestelmän toiminnassa.

Suunnitteluprosessin edetessä muutamia arvioita jouduttiin tekemään puutteellisten komponenttien ominaisuustietojen takia, mutta kuten tulokset osoittavat, arviot olivat riittävän hyviä. Tästä syystä tulevaisuuden kehitystyö on kuitenkin hieman vaikeampaa johtuen muuttujien suuresta määrästä. Suunnittelumetodi on kuitenkin erinomaisesti sovellettavissa autoteollisuuden kohteisiin ja parannusehdotuksia on listattukin työn loppupuolella.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Kemppainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.