University of Oulu

Robotin tarttujavaihtoehdot

Saved in:
Author: Lindholm, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001211036
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lindholm, 2020
Publish Date: 2020-01-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin työssä keskitytään pääasiassa teollisuudessa nyt käytettäviin ja mahdollisesti tulevaisuudessa käyttöön otettaviin tarttujiin. Robotit sekä niissä käytettävät tarttujat ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä erittäin paljon. Tämä on mahdollistanut robottien käytön yleistymisen myös sellaisilla teollisuuden aloilla, joissa sen joskus uskotiin olevan mahdotonta.

Työ aloitetaan perehtymällä robottien ja tarttujien historiaan. Lisäksi työssä esitellään erilaisia tarttujatyyppejä sekä malleja perinteisistä kaksisormisista tarttujista uusimpiin innovaatioihin pehmeiden robottitarttujien muodossa. Lopuksi pohditaan mitä tarttujan valinnassa tulee ottaa huomioon.

Robot gripper options

Abstract

This bachelor’s thesis mainly focuses on grippers used in industrial robots. Robots and the grippers have evolved a lot over the last few decades. This has allowed the use of robots to become more common in industries where it was believed to be impossible before.

The thesis is started by presenting a brief history of robots and grippers. In addition, this work introduces different types of grippers and models from traditional 2-finger gripper to the latest innovations especially in soft robotics. Finally, the work focuses on what you must consider when choosing the gripper for specific job.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Lindholm, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.