University of Oulu

Työnhakijoiden kokemuksia työnhakuvalmennusten ohjauksesta ja vertaistuesta

Saved in:
Author: Kauppila, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001211039
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kauppila, 2020
Publish Date: 2020-01-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Alanko, Anu
Kontio, Kimmo
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma on laadullinen tutkimus, joka on syntynyt tarpeesta ymmärtää ja kuvata työttömien työnhakijoiden omia kokemuksia työnhakuvalmennusten ohjauksesta ja vertaistuesta. Näkökulma tutkimuksessa on valmennettavien työnhakijoiden, ja tavoitteena on saada heidän äänensä kuuluville työnhakuvalmennuksiin liittyen.

Työttömyys on yksi merkittävimmistä yhteiskunnallisista ongelmistamme tänä päivänä, ja sitä pyritään vähentämään muun muassa työttömille työnhakijoille suunnatuilla valmennuksilla. Työnhakuvalmennus on yksi TE-palveluiden palveluvalikoimaan kuuluvista lainsäädäntöön perustuvista työnhakijoille tarjottavista valmennustyypeistä. Tutkimuksen aineisto on saatu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella vuonna 2018 järjestettyjen 68:n työnhakuvalmennuksen 612:sta sanallisesta palautteesta, jota valmennettavat ovat antaneet TE-palveluiden OPAL-palautejärjestelmään. Aineisto on analysoitu laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysillä. Analyysi on tehty aineistolähtöisesti hyödyntäen teoriaohjaavaa analyysimenetelmää.

Tutkimuksen mukaan työnhakijat kokevat työnhakuvalmennusten ohjauksen erittäin positiivisesti. Negatiivista palautetta ohjaajat ja valmentajat saavat työnhakijoilta pääasiassa siitä, että ohjaus ei ole riittävän yksilöllistä. Työnhakuvalmennusten ohjaajat ovat ohjaustyön huippuammattilaisia ja suunnittelevat valmennukset hyvin. Ohjaajat saavat kiitosta työstään, jota he tekevät omalla persoonallaan, ja heidän nähdään olevan esimerkiksi osaavia, ammattitaitoisia, mukavia, empaattisia, ymmärtäväisiä, motivoivia ja kannustavia. He toimivat sujuvasti erilaisissa ohjausrooleissa ja he käyttävät monentyyppistä valmennustyyliä. Työnhakuvalmennusten ohjauksessa korostuu aktiivinen valmennusote.

Tutkimustulosten mukaan vertaistuki on tärkeä lisä valmentajien antamalle tuelle sekä kannustukselle, ja vertaiset eli toiset valmennettavat tukevat, osoittavat myötätuntoa, jakavat kokemuksiaan ja kertovat vinkkejään työnhakua varten. Vertaistuki toimii monipuolisesti hyvinvoinnin ja oppimisen edistäjänä. Se piristää, voimaannuttaa, haastaa ja antaa uusia näkökulmia. Vertaistuen yksi hyöty on vertaisoppiminen, jota ryhmien heterogeenisyys ja vertaisjakaminen edistävät.

Kyseessä on yksittäinen tapaustutkimus, joten tutkimustulokset eivät ole laajemmin yleistettävissä, mutta tukevat aiempaa tutkimusnäyttöä liittyen työnhakijoille järjestettäviin valmennuksiin. Tutkimuksen tuloksista hyötyvät muun muassa työnhakuvalmentajat, työvoimapoliittiset kouluttajat sekä valmennuspalveluita suunnittelevat, ostavat ja arvioivat asiantuntijat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Kauppila, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.