University of Oulu

Seuruututkimus Turkuun muuttaneen oululaisen yksilömurteen kehityksestä

Saved in:
Author: Kurtti, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001221063
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kurtti, 2020
Publish Date: 2020-01-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani on seuruututkimus yhden yksilömurteen eli idiolektin kehityksestä. Informanttini on syntynyt Oulussa vuonna 1994 ja asunut kaupungissa aikuisikäänsä saakka. Hän muutti 23-vuotiaana uudelle murrealueelle Turkuun. Aloitin informanttini puheen tallentamisen kolme kuukautta myöhemmin hänen muutostaan joulukuussa 2017 ja jatkoin nauhoituksien ottamista vajaan puolen vuoden välein aina huhtikuuhun 2019 saakka.

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelen informanttini puheesta valikoitujen kielenpiirteiden muuttumista ja variaatiota. Olen valinnut tutkittaviksi piirteiksi inessiivin, yleisgeminaation sekä persoonapronominit niiden esiintymismäärän ja kiinnostavuuden perusteella. Tutkimustulosteni perusteella informanttini on yleiskielistynyt muutettuaan uudelle murrealueelle. Murteelliset variantit ovat joko vähentyneet merkittävästi tai jopa karsiutuneet kokonaan pois ja korvautuneet yleiskielisillä varianteilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Kurtti, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.