University of Oulu

Venäläisten suomenoppijoiden oppijansuomesta

Saved in:
Author: Halonen, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001231072
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Halonen, 2020
Publish Date: 2020-01-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Olen tutkinut kandidaatintutkielmassani Venäjällä asuvien, venäjää äidinkielenään puhuvien suomen opiskelijoiden suomea. Aineisto on opiskelijoiden kirjoittamia opiskelutehtäviä, jotka on tallennettu Kansainväliseen oppijansuomen korpukseen (ICLFI). Tutkimani tekstit ovat taitotasoilta B1 ja B2. Olen selvittänyt eri sanaluokkien määrät teksteissä näillä taitotasoilla ja sen, paljonko niitä on suhteessa koko kyseisen taitotason sanemäärään. Lisäksi olen selvittänyt muuttuvatko eri sanaluokkien osuudet siirryttäessä tasolta B1 tasolle B2.

Kaikkiaan sanaluokkien prosenttiosuudet taitotasoilla B1 ja B2 olivat hyvin lähellä toisiaan. Substantiivien osuus oli kummallakin tasolla suurin ja toiseksi suurin osuus oli verbeillä. Siirryttäessä tasolta B1 tasolle B2 substantiivien ja adjektiivien osuus kasvoi. Pronominien määrä taas laski. Muutokset olivat kuitenkin pieniä, yhden prosenttiyksikön luokkaa. Muilla sanaluokilla muutokset olivat vielä pienempiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Halonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.