University of Oulu

Monikanavainen happisaturaatiomittaus rintakehältä

Saved in:
Author: Pakanen, Johannes1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001241086
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pakanen, 2020
Publish Date: 2020-01-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssä toteutettiin soveltuvuusselvitys monikanavaisen NIRS-järjestelmän käytöstä rintakehän happisaturaatiomittauksiin. Tavoitteena oli kehittää prototyyppilaite ja testata sen toiminnallisuutta. Työssä suunniteltiin järjestelmän prototyypin elektroniikka, mikro-ohjaimen ohjelmisto ja graafinen käyttöliittymä. Prototyypillä myös suoritettiin elektroniikan ja järjestelmätason testausta. Lopullisessa prototyypissä oli neljä toimivaa mittauskanavaa, joista jokaisessa kaksi lähi-infrapuna-alueen LEDiä. Kaksi kanavista sijaitsi symmetrisesti yhden senttimetrin päässä ja kaksi kanavaa kahden senttimetrin päässä fotodiodista, joka toimi ilmaisimena. Laitteessa oli sisäinen ADC, mutta myös analoginen lähtö ulkoista ADC:tä varten. Prototyyppi oli myös modulaarinen, koostuen erillisestä lähetin- ja vastaanotinmoduulista kehityksen helpottamiseksi ja komponenttien asettelun optimoimiseksi. Lopputuloksena prototyyppi todettiin elektroniikan ja lyhyen järjestelmätestauksen jälkeen toimivaksi. Monikanavainen NIRS-järjestelmä todettiin soveltuvaksi rintakehän mittauksiin jatkokehitystä varten. Järjestelmää on hyvä lähteä jatkokehittämään.

Multichannel oxygen saturation measurement on chest

Abstract

The goal of this work was to create a proof-of-concept prototype using a multichannel NIRS system for chest area blood oxygen saturation measurements. The prototype was planned, and its functionality was briefly tested in electronic and system levels. The work consisted of planning the hardware, microcontroller software and user interface software. The final prototype consisted of four measurement channels with two near-infrared LEDs each. The channels were placed symmetrically around the detector photodiode. Two channels were one centimeter and two channels two centimeters distance from the detector. The protype also had an internal ADC, but also an analog out for an external ADC. The prototype was also modular, consisting of an emitter and a receiver module for the ease of development and component placement optimization. After board level tests and a brief system test, the prototype was deemed successful. Multichannel NIRS system was deemed suitable for chest area blood oxygen saturation measurements. The system is suitable for further development.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johannes Pakanen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.