University of Oulu

Vierintälaakerit koneenrakenteissa

Saved in:
Author: Mustonen, Oskari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001301095
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Mustonen, 2020
Publish Date: 2020-01-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on perehtyä koneenrakennuksessa käytettäviin vierintälaakereihin. Työssä tarkastellaan eri vierintälaakerityyppejä ja niiden ominaisuuksia, sekä tutustutaan vierintälaakeroinnin suunnitteluun. Työ suoritettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa lähteinä käytettiin sekä kotimaisia että ulkomaisia kirjallisuus- ja verkkolähteitä.

Työn avulla lukija saa käsityksen vierintälaakereiden toiminnasta, erilaisista vierintälaakerityypeistä sekä niiden käytöstä osana koneiden rakenteita. Lukija pääsee perehtymään myös vierintälaakeroinnin suunnitteluun liittyviin seikkoihin, kuten laakerien kiinnitykseen ja kestoikäkaavoihin pohjautuvaan laakerikoon valintaan.

Rolling bearings in structures of machines

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to get acquainted with the rolling bearings used in mechanical engineering. The thesis examines different types of rolling bearings and their features as well as designing of rolling bearing arrangement. The thesis was performed as a literature review, which consisted of both domestic and foreign literature as well as online sources.

This bachelor’s thesis helps the reader to understand how rolling bearings work, what the different types of rolling bearings are and how they are used as a part of structures of machines. The reader will also familiarize himself with the aspects related to the planning of rolling bearing arrangement, such as mounting of bearings and bearing selection based on bearing lifetime calculation.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oskari Mustonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.