University of Oulu

Joulukinkkuperinteitä ja osuustoimintaa : Osuuskauppa Arinan mainokset sanomalehti kalevassa vuosina 1917–2018

Saved in:
Author: Kastikainen, Paavo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001301097
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Kastikainen, 2020
Publish Date: 2020-01-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pietikäinen, Petteri
Reviewer: Pietikäinen, Petteri
Urpilainen, Erkki
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa käsittelen pohjoissuomalaisen Osuuskauppa Arinan sanomalehtimainonnan historiaa vuosina 1917–2018. Tutkielmani keskittyy erilaisten mainostrendien tutkimisen lisäksi erityisesti osuustoiminnallisiin piirteisiin Arinan mainonnassa. Suomalaisen yhteiskunnan muutokset sekä Arinan oman toiminnan ja talouden muutokset ovat osaltaan avainasemassa, sillä tutkielmani liittää mainosten kehityksen näihin tekijöihin. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaisia mainoksia Arina on julkaissut, millaisia mainonnan keinoja se käyttää sekä kuinka se tuo mainoksissaan esiin osuustoiminnallista taustaansa.

Toisena tavoitteenani on tehdä osuustoimintaa näkyvämmäksi. Aineistona käytän sanomalehti Kalevaa otosperiaatteella mainitulta aikaväliltä joka kymmenennen vuoden välein alkaen vuodesta 1917. Kalevan lisäksi aineistonani toimii Arinan tilinpäätökset ja toimintakertomukset, joiden perusteella olen koonnut Arinan liiketoiminnan historian kannalta merkityksellisiä tunnuslukuja useisiin taulukoihin. Menetelminä käytän kuva-analyysiä, teemoittelua, sekä kuvien tulkintaan yleisesti käytettyä semiotiikkaa. Tutkielmani keskeiset tulokset avaavat Arinan sanomalehtimainonnan luonnetta ja trendejä laajasti eri vuosikymmenten aikana.

Kahden ensimmäisen luvun mukaan Arinan mainonta noudattelee tunnollisesti suomalaisen mainonnan trendejä koko tutkittuna aikana, mutta jättää suomalaiseen valokuvaan liittyvät trendit huomiotta. Arinan mainokset ovat pääasiassa käyttöarvomainoksia, mutta tästä huolimatta mainosten joukossa esiintyy myös mielikuvamainoksia. Arinan mielikuvamainokset luovat kuluttajalle mielikuvia Arinasta yrityksenä yksittäisten tuotteiden sijaan. Mainoksista heijastuu kyky luoda positiivisia mielikuvia kuluttajille; se näkyy myös liiketoiminnan tunnuslukujen nousevassa trendissä.

Suomalaisen yhteiskunnan muutokset yhteiskuntarakenteen, bruttokansantuotteen kasvun sekä kaupan alan murroksen osalta kysyntäpainotteisesta markkinointipohjaiseen näkyvät Arinan mainoksissa selvästi. Osuustoiminnallisuus näkyy Arinan mainoksissa erityisesti 1970-luvulta alkaen, mutta jää usein maininnan tasolle. 2000-luvulla yleistynyt yhteiskuntavastuun käsittely mainoksissa jää Arinan osalta olemattomaksi. Analyysini perusteella suositan Arinaa tuomaan osuustoimintaa sekä yhteiskuntavastuullisia tekoja esiin sanomalehtimainoksissa, sillä se voi auttaa kuluttajia ymmärtämään Arinan suuryrityslogiikan mukaista toimintaa sekä vähentää sen liiketoimintaan joskus liitettäviä negatiivisia mielikuvia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Paavo Kastikainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.