University of Oulu

Yläkouluikäisten ja yli 40-vuotiaiden kielikäsitysten erot miettivän emojin roolista lopetusmerkin paikalla

Saved in:
Author: Perämäki, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001311101
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Perämäki, 2020
Publish Date: 2020-01-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani kahden rajaamani informanttiryhmän, yläkouluikäisten ja yli 40-vuotiaiden, suhtautumista miettivän emojin käyttöön lopetusmerkin paikalla. Olen rajannut tutkimuksen yhden emojin sekä kolmen lopetusmerkin (piste, kysymysmerkki ja huutomerkki) tutkimiseen. Tarkoitukseni on ollut selvittää, mitä informanttiryhmät ajattelevat emojin käytöstä välimerkin paikalla ja onko ryhmien asenteissa keskinäisiä eroja. Aineistoni sisältää yhteensä 73 Webropol-kyselylomakkeella kerättyä vastausta, joista 39 tuli yläkouluikäisiltä ja 34 yli 40-vuotiailta. Kyselylomakkeen kolmessa tehtävässä informantteja on pyydetty tuottamaan lauseita, joissa emoji esiintyy kunkin lopetusmerkin paikalla, sekä korvaamaan lauseissa esiintyvä emoji lopetusmerkillä ja toisinpäin. Analyysini perusteella informanttiryhmät suhtautuvat emojeihin välimerkin korvaajina melko samanmielisesti ja yleisesti ottaen hyväksyvästi. Laskennallisten tulosten perusteella miettivä emoji käsitetään yleisimmin pisteen tai kysymysmerkin korvaajaksi ajatustoimintaa kuvaavien lauseiden yhteyteen, sekä selkeästi vähemmissä määrin huutomerkin korvaajaksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki Perämäki, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.