University of Oulu

Kaksoispartitiivin esiintyminen ja syntaktinen ympäristö numeraaleissa kaksi, viisi ja kuusi

Saved in:
Author: Kangas, Selina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001311102
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kangas, 2020
Publish Date: 2020-01-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani partitiivin päätteiden -tA ja -A peräkkäistä esiintymistä lekseemeissä kaksi, viisi ja kuusi. Tutkimani lekseemit edustavat kaikki samaa sanahahmoa: ne ovat kaksivartaloisia kaksitavuisia e-vartaloisia sanoja. Partitiivin pleonastisessa käytössä on kyse morfologisesta muutosilmiöstä, jossa partitiivi ilmaistaan yhden päätteen sijaan kahdella. Tutkielmassa viittaan ilmiöön nimityksellä kaksoispartitiivi. Tutkielmassani tarkastelen kaksoispartitiivin esiintymistaajuutta ja syntaktisia tehtäviä selvittääkseni ilmiön laajuutta ja sitä, vaikuttaako tilanne samankaltaiselta samaa sanahahmoa edustavien lekseemien välillä. Aineistoni on peräisin Kielipankin konkordanssihakuohjelman Korpin Suomi24-keskusteluista. Rajauksen jälkeen, aineistoon kuuluu yhteensä 494 kaksoispartitiivisen muodon sisältävää konkordanssia. Havaitsin, että kaksoispartitiivisen muodon käyttöä esiintyy kaikkien tutkimieni lekseemien kohdalla. Lisäksi kaksoispartitiivin syntaktinen ympäristö vastaa pitkälti totutun partitiivin syntaktista ympäristöä, tosin se on laajentunut myös joihinkin kiteymiin ja idiomaattisiin rakenteisiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Selina Kangas, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.