University of Oulu

Vokaalivartaloiset *lapsea ja *mieheä keskustelupalsta-aineistossa

Saved in:
Author: Ylitalo, Aunemaria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001311103
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ylitalo, 2020
Publish Date: 2020-01-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin vokaalivartaloistumisilmiötä lekseemien lapsi ja mies partitiivimuodoissa. Vokaalivartaloistuminen on käynnissä oleva kielenmuutos, jossa kaksivartaloisten sanojen konsonanttivartalot näyttävät olevan vähitellen väistymässä produktiivisesta kielenkäytöstä. Niiden tilalle nousevat vokaalivartalot. Hankin tutkimusaineistoni Suomi24- ja Ylilauta-palstalta Kielipankin konkordanssihakuohjelma Korpilla. Hakusanoina käytin vokaalivartaloisia partitiivimuotoja lapsea ja mieheä. Tarkastelin muotojen syntaktisia konteksteja sekä vertailin muotojen käyttäytymistä keskenään. Muodolla *lapsea oli aineistossani enemmän erilaisia syntaktisia tehtäviä kuin muodolla *mieheä. Muoto *lapsea myös esiintyi aineistossani useammin kuin *mieheä. Tämä voi tarkoittaa, että lekseemi lapsi on vokaalivartaloistumiskehityksessä pidemmällä kuin mies, sillä norminmukainen partitiivi lasta on harvinaisempi kuin norminmukainen partitiivi miestä. Yleisimmät syntaktiset kontekstit olivat kummallakin muodolla objekti ja adposition täydennys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aunemaria Ylitalo, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.