University of Oulu

Lukioikäisten käsityksiä Etelä-Pohjanmaan murteen sanoista

Saved in:
Author: Uutela, Natalia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002041108
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Uutela, 2020
Publish Date: 2020-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Olen kandidaatintutkielmassani tutkinut Seinäjoen seudulla asuvien lukioikäisten käsityksiä Etelä-Pohjanmaan murteen sanoista. Aineistoni koostuu 16 vuotta täyttäneiden lukiolaisinformanttien vastauksista, joita on yhteensä 68. Tarkoituksenani oli selvittää, miten lukioikäiset tunnistavat eteläpohjalaisten murresanojen merkityksiä ja millaisia merkityksiä he niille antavat ja miksi. Mielenkiintoista tutkimuksessani on nimenomaan murresanoille annetut merkitykset, eikä tärkeintä ollut selvittää oikeiden ja väärien vastauksien jakaumaa. Kyselylomakkeella kysyin merkitystä 20 eteläpohjalaiselle murresanalle, joita analysoin sisällönanalyysimenetelmää käyttäen. Tutkimusmetodinani käytin lomakemuotoista murresanantunnistustestiä, jolla selvitin informanttien merkitystenantoja ja kysyin myös taustatietoja.

Tutkimustulosteni mukaan lukioikäiset antavat eteläpohjalaisen merkityksen yli puolelle kysytyistä sanoista, eli he tiesivät perieteläpohjalaisia murresanoja hypoteesiani kattavammin. Yksi informantti osasi vastata Kotuksen Suomen murteiden sanakirjan mukaisia merkityksiä keskimäärin yhteensä yhden tai muutamia. Informantit antoivat yksittäisiä ja erilaisia, mutta myös paljon samantyylisiä, merkityksiä päättelemällä tai arvaamalla merkitykset murresanojen kirjoitusasusta. Vastauksista huomasi, että osa kysytyistä murresanoista oli vaikeita, jolloin vastauksena oli annettu vaikeasti analysoitava merkitys, tai murresanalle ei annettu vastausta ollenkaan.

Tutkimustulokset kertovat, että eteläpohjalainen murresanasto on väistymässä kielen muuttumisen vuoksi. Perieteläpohjalaiset murresanat eivät enää ole niinkään osana lukioikäisten puhetta. Yhteiskunnallisen muutoksen vaikutus murteellisten sanojen väistymiseen on suuri. En huomioinut tässä tutkimuksessa informanttien taustatietoja, vaan keskityin pelkästään merkityksiin. Taustatiedot huomioimalla mahdolliseen jatkotutkimukseen saa uuden näkökulman, ja lisäämällä esimerkiksi tutkimusmenetelmien ja informanttien määrää perieteläpohjalaisten murresanojen väistyvyydestä saa kokonaisvaltaisemman kuvan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Natalia Uutela, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.