University of Oulu

Funktionaalinen jaksoanalyysi Verohallinnon ohjeteksteistä

Saved in:
Author: Virsu, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002041109
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Virsu, 2020
Publish Date: 2020-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani Verohallinnon 40 ohjetekstin rakennetta ja sisältöä. Ohjetekstit edustavat virkakieltä, jonka muotoa sitovat omat norminsa. Tarkastelen ohjetekstejä funktionaalisen jaksoanalyysin kautta. Menetelmä mahdollistaa pää- ja alajaksojen erottelun, minkä myötä voi havainnoida erillisten jaksojen funktioita ja niiden merkityksiä kokonaisuuden kannalta. Pääjaksot edustavat laajempia kokonaisuuksia kuin alajaksot, jotka lähtökohtaisesti rakentuvat suppeammista funktioista. Olen erotellut jaksot toisistaan leksikaalis-kieliopillisten rakenteiden, näkökulman muutosten, sisältöjen ja visuaalisten elementtien kautta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Virsu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.