University of Oulu

Projektin riskien ja epävarmuuden hallinta

Saved in:
Author: Luukkonen, Juuso1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002051113
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Luukkonen, 2020
Publish Date: 2020-02-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Nykyisin projektit ovat nousseet vahvaksi osaksi yritysten toimintaa. Projektit ovat budjetiltaan ja aikataulultaan rajattuja ainutkertaisia kokonaisuuksia. Ne eivät kuitenkaan aina suju suunnitellun aikataulun tai budjetin mukaan, joka herätti itsessäni mielenkiinnon perehtyä projektin riskeihin sekä epävarmuuteen hieman tarkemmin. Projekteissa riskit ja epävarmuudet liittyvät toisiinsa, mutta ne eivät kuitenkaan tarkoita samaa asiaa. Työn loppupuolella avataan näiden kahden termin eroja.

Tämä kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Työssä perehdytään projektin riskien ja epävarmuuden hallinta prosesseihin. Työn tavoitteena on antaa lukijalle selkeä käsitys projektin riskienhallinnan vaiheista ja toimintatavoista, sekä projektin epävarmuuden hallinnasta. Riskienhallinta koostuu tunnistuksesta, arvioinnista, suunnittelusta sekä hallinnasta. Jokaista vaihetta käsitellään työssä erikseen.

Project’s risk and uncertainty management

Abstract

In these days, projects have become a big part of companies’ business. Projects are unique entity which are limited by budget and schedule. Projects will not always go along with planned budget or schedule, which gave me idea to take a closer look to projects risks and uncertainties. In projects risks and uncertainties are related together but those are not the same thing. At the end of this work I will explain the differences between those two.

This bachelor’s work is carried out as a literature review. The work takes a closer look to projects risk and uncertainty management processes. The purpose of this work is to provide clear understanding about project risk management activities and uncertainty management. Risk management contains risk identification, risk assessment, design and control phases. Each phase has been handled separately.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juuso Luukkonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.