University of Oulu

Kasvonilmeet : tunteet, kommunikaatio ja tutkimus

Saved in:
Author: Kaveri, Anceli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002061118
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kaveri, 2020
Publish Date: 2020-02-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ilmeiden ja tunteiden välillä voidaan sanoa olevan yhteys: perustunteet, kuten ilo ja suru, voidaan tunnistaa luotettavasti aidoista ilmeistä. Muiden kuin perustunteiden, esimerkiksi häpeän tai nolostumisen, osalta tunteen ulkoasu kasvoilta ja ilmeentunnistuksen luotettavuus ovat epävarmempia ja vähemmän tutkittuja. Teeskenneltyihin ilmeisiin yhdistetään aitoja ilmeitä vahvemmin kommunikatiivinen aspekti: ilmeitä teeskennellään esimerkiksi sosiaalisen paineen vuoksi, kun tunteen ilmaisua pidetään häpeällisenä tai kerrottaessa toiselle aiemmista tapahtumista, jolloin ilmeillä voidaan demonstroida, mitä tunnetta tapahtumahetkellä koettiin.

Kasvonalue ja siihen liittyvän informaation prosessointi ovat olleet kädellisillä intensiivisen valintapaineen alla läpi ihmislajin kehityksen. Perustunteiden ilmeillä voidaan nähdä olleen kommunikatiivinen tai käytännöllinen funktio, jonka pohjalta ilme on vakiintunut. Tunteista kertovien ilmeiden teeskentelyn hankaluutta on selitetty ilmeiden kompleksisuudella, joka johtuu siitä, että valinta on suosinut kädellisillä rehellisiä signaaleja valheellisten sijaan.

Toisinaan aitojen ilmeiden tunnistusta on tutkittu näyttämällä koehenkilöille teeskenneltyjä ilmeitä, mikä ei nykytiedon valossa ole suositeltavaa, sillä ainoastaan aidot ilmeet signaloivat koettua tunnetta luotettavasti nykytutkimusten valossa. Ilmeiden tunnistukseen vaikuttavat ilmeen aitouden lisäksi konteksti, missä muodossa ilme esitetään (video, kuva), voidaanko ilmettä verrata saman henkilön neutraaleihin kasvoihin sekä kasvonpiirteet, kuten silmienkoko.

Facial expressions : emotions, communication and research

Abstract

Facial expressions are linked with emotions: basic emotions, such as joy and sadness, can be reliably recognized from genuine facial expressions. Other emotional facial expressions, such as shame and embarrassment, are researched less and there is more uncertainty about their appearance on the face. Compared to genuine expressions, posed facial expressions are more strongly linked with communicative intentions: facial expression can be faked because of social pressure when for example showing sadness is seen as shameful. We also tend to use posed expressions with storytelling when demonstrating expressions or feelings that might have occurred during the events that we tell about.

Face and the neural activity, that is related to processing information about it, have went through an intensive selective pressure throughout the evolution of mankind. Basic emotions’ facial expressions can be seen having a communicative and practical function from which the current expressions have developed. Emotional facial expressions are complex and hard to fake believably because honest signals have been evolutionary more advantageous than untruthful ones.

Because emotions are only linked with genuine facial expressions it is not recommended to use posed expressions in studying emotions which has been done in the past. The ability and accuracy to recognize emotions from the face is also affected by the context given or the lack of it and the form in which the face is shown (video material, picture). Facial features, such as the size of one’s eyes, and whether a neutral face from the same person is shown for comparison also affect the accuracy of recognizing emotions from facial expressions.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anceli Kaveri, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.