University of Oulu

Lastenreumapotilaiden hoidon toteutuminen ja sairastavuus aikuisiällä : otantatutkimus Oys:n reumapoliklinikan lastenreumapotilaista 2015–2017

Saved in:
Author: Pyy, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002121133
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Pyy, 2019
Publish Date: 2020-02-12
Thesis type: Other thesis
Tutor: Karjalainen, Anna
Karjalainen, Anna
Reviewer: Vähäsalo, Paula
Vähäsalo, Paula
Kyllönen, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tämän syventävien opintojentutkielman tavoitteena oli selvittää lastenreumapoliklinikalta aikuisten reumapoliklinikalle siirtyneiden lastenreumapotilaiden hoidon toteutumista ja sairastavuutta nykyhetkellä. Tämän lisäksi selvitettiin potilaiden sijoittumista työelämään.

Aineisto kerättiin Oulun yliopistollisen sairaalan potilastietojärjestelmästä ajanjaksolla 1.7.2015–30.6.2017 aikuisten reumapoliklinikalla lastenreuma diagnoosilla käyneistä potilaista. Tutkimukseen valikoitui kaikkiaan 216 potilasta, joista naisia oli 156 ja miehiä 60.

Tuloksia analysoitiin ja ilmaantuvuuslukuja laskettiin Microsoft Excelillä.

Naisia tutkimusryhmästä oli 72 %. Vanhimmat potilaat olivat diagnoosiryhmästä seropositiivinen polyartriitti (M08.0). Viimeisimmällä poliklinikkakäynnillä potilaiden keski-ikä oli 31,4 (keskiarvo) vuotta, sairaudenkesto 23 vuotta ja diagnoosihetken ikä 8 vuotta. Potilaista 74 %:lla ei ollut lainkaan tulehtuneita niveliä viimeisimmällä kontrollikäynnillä, joten suurimmalla osalla tautitilanne oli rauhallinen eli remissiossa. Vain kymmenellä potilaalla (5 %) oli neljä tai useampia tulehtunutta niveltä viimeisillä poliklinikkakäynnillä. Potilaista 43 (20 %) ei tarvinnut nykyisin lainkaan reumalääkitystä. Biologista lääkitystä viimeisimmällä poliklinikkakäynnillä käytti puolestaan 98 potilasta (45 %) tutkimusaineistosta.

Iäkkäämmillä potilailla tauti on ollut aktiivisempi ja heillä oli ollut myös enemmän lääkityksiä käytössään sairaushistoriansa aikana. Lisäksi näille potilaille oli tehty enemmän kirurgisia nivelensisäisiä toimenpiteitä sekä asennettu enemmän tekoniveliä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Pyy, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.