University of Oulu

Liikkujaidentiteetin kehittäminen positiivisen pedagogiikan avulla alkuopetuksen liikunnanopetuksessa

Saved in:
Author: Hedman, Maija1; Säärelä, Riku1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002151142
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hedman; R. Säärelä, 2020
Publish Date: 2020-02-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, voiko oppilaan liikkujaidentiteettiä kehittää positiivisen pedagogiikan avulla alkuopetuksen liikunnan oppiaineessa. Tutkielmassa käsitellään TARGET-mallin elementtien käyttöä positiivisen pedagogiikan tukena myönteisen motivaatioilmaston luomisessa liikunnan oppitunneilla. Tutkimuskysymyksenä oli, miten positiivisen pedagogiikan ja TARGET-mallin elementtien hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa yksilön liikkujaidentiteetin kehittymiseen alkuopetuksen liikunnanopetuksessa.

Liikunnallisen elämäntavan sisäistäminen on ajankohtainen aihe, koska lasten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt. Perusta liikunnalliselle elämäntavalle luodaan varhain lapsena. Alkuopetuksen aikana oppilas kokee ensimmäiset kokemuksensa koululiikunnasta ja suhtautuminen liikuntaa kohtaan määräytyy kokemusmaailman pohjalta. Oppilaan liikkujaidentiteetti alkaa rakentumaan jo ensimmäisten kouluvuosien aikana. Opettajan tekemillä pedagogisilla ratkaisuilla on suuri merkitys oppilaan käsitykseen itsestään liikkujana. Opettaja voi tukea oppilaan liikkujaidentiteetin kehittymistä positiivisen pedagogiikan keinojen avulla.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että positiivisen pedagogiikan ja TARGET-mallin elementtien hyödyntämisellä osana alkuopetuksen liikunnanopetusta, voidaan vaikuttaa positiivisesti oppilaan liikkujaidentiteetin kehittymiseen. Tutkielman pohjalta voidaan todeta positiivisen pedagogiikan vaikuttavan positiivisesti niin luokan motivaatioilmaston kehittymiseen kuin yksittäisen oppilaan myönteisten kokemusten saantiin liikunnanopetuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Hedman; Riku Säärelä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.