University of Oulu

Keuhkosyövän ilmaantuvuus suomalaisilla miehillä iän, kalenterivuoden ja syntymäkohortin mukaan

Saved in:
Author: Kiviniemi, Eetu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 14
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002151146
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kiviniemi, 2020
Publish Date: 2020-02-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka keuhkosyövän ilmaantuvuus suomalaisilla miehillä on muuttunut ajan myötä eri syntymäkohorteilla ja ikäryhmillä. Lisäksi kiinnostavaa on selvittää, millaisilla aikamuuttujien yhdistelmillä ilmaantuvuutta tulisi mallintaa. Aineistona käytettiin Nordcanin sivuilla saatavilla olevaa tilastoa keuhkosyövän ilmaantumistiheyksistä ikäryhmän ja kalenterijakson perusteella.

Keuhkosyöpä on suomalaisilla miehillä kolmanneksi yleisin syöpä. Uusia keuhkosyöpätapauksia havaittiin vuosina 2012–2016 suomalaisilla miehillä yli 1700 vuosittain, mikä on yli 10% kaikista uusista syövistä. Tärkeimmät keuhkosyöpään sairastumisen todennäköisyyteen vaikuttavat tekijät ovat tupakointi ja korkea ikä. Ikäryhmästä riippuen keuhkosyövän ilmaantuvuus oli suurinta 1960–1980-lukujen aikana. Tupakoinnin vähentyessä 1950-luvulta lähtien myös keuhkosyövän ilmaantuvuus on kääntynyt laskuun kaikilla ikäryhmillä.

Aikamuuttujat toimivat mallissa sijaismuuttujina tupakoinnin määrälle, josta on vaikeaa kerätä tarkkaa dataa koko kohortin mittakaavassa. Iän lisäksi malliin tarvitaan tietoa sekä kalenterijaksoista että syntymäkohorteista, joskin kohorttien vaikutus näyttäisi olevan kalenterijaksojen vaikutusta voimakkaampaa. Minkään aikamuuttujan vaikutuksen ei havaittu olevan logaritmisella asteikolla täysin lineaarista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eetu Kiviniemi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.