University of Oulu

Vedenkulutusdatan visualisointi ja hyödyntäminen vesihuoltolaitoksille suunnatussa Datapalvelussa

Saved in:
Author: Heino, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002151148
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Heino, 2020
Publish Date: 2020-02-19
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Siirtola, Pekka
Reviewer: Siirtola, Pekka
Haapalainen Ferreira, Eija
Description:

Tiivistelmä

Suomen vesihuolto on siirtymävaiheessa kohti digitalisaatiota. Moni vesihuoltolaitos on aloittanut etäluettavien mittareiden kokeilun ja toisilla etäluettaviin mittareihin siirtyminen on suoritettu täysin tai osittain. IoT-mittarit lähettävät valtavat määrät dataa, jonka tallentamiseen, hallitsemiseen ja analysointiin kaivataan työkaluja.

Jotta siirtymävaihe onnistuisi mutkattomasti, vesihuollon parissa kartoitetaan verkkoteknologioita, eri mittarinvalmistajia sekä tehdään lukuisia tutkimuksia, kuinka digitalisointi tullaan toteuttamaan. Tutkimuksissa selvitetään, mihin ja kuinka etäluettavista mittareista saatu data voidaan tallentaa ja muuttaa informatiiviseksi. Vesihuolto on tilanteessa, jossa se tarvitsee järjestelmän, joka pystyy tukemaan datan tallentamisen, hallitsemisen ja analysoimisen. Ongelmaan ratkaisuna on lähdetty rakentamaan Vesitieto Oy:n toimesta Datapalvelua.

Työ tutustuttaa lukijan, miten Datapalvelu on rakennettu ja mitä mahdollisia ratkaisuja Datapalvelu tarjoaa mainittuihin ongelmiin. Tämän työn parissa keskitytään erityisesti IoT-mittarista saadun datan hyödyntämiseen, analysoimiseen sekä visualisoimiseen Datapalvelua hyödyntäen. Lukijalle työ tarjoaa kattavan katsauksen massadatasta, tutkimusmenetelmistä, IoT:sta, datan visualisoinnista ja visualisointiin olevista työkaluista sekä yleiskuvan vesihuollon tilanteesta ja tulevaisuudesta.

Visualization and utilization of water consumption data in a Dataservice for water supply plants

Abstract

The Finnish waterworks are in the transition phase to digitalization. Many waterworks have begun experimenting with smart water meters when others are already changing their meter towards smart water meters. IoT-meters send tremendous amounts of data that require tools to store, manage and analyze them.

To make digitalization a success, water management is mapping network technologies, different meter manufacturers, and conducting numerous studies on how to make the transition smooth toward digitalization. The studies will focus on where and how remotely collected data could be stored and transformed into information. Water supply is in a situation where it needs a system that can support data storage, management, visualization and analysis. To find a solution to the problem Vesitieto Oy has built Dataservice.

The work introduces the reader to how the Dataservice is constructed and what possible solutions it offers to the problems mentioned. This work focuses particularly on utilizing, analyzing and visualizing data gathered from smart water meters using Dataservice. The work provides the reader with a comprehensive overview of mass data, research methods, IoT, data visualization and visualization tools, and an overview of the state and future of water supply.

see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Heino, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.