University of Oulu

Kromioksidin pelkistys

Saved in:
Author: Tervahauta, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002271222
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Tervahauta, 2020
Publish Date: 2020-02-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä käsitellään kromioksidin (Cr₂O₃) pelkistymistä termodynamiikan näkökulmasta kirjallisesti ja laskennallisesti. Kirjallisessa osuudessa tarkastellaan kromioksidin hiilipelkistystä ja laskennallisessa osuudessa tarkastellaan lisäksi vetypelkistystä. Kirjallisen osuuden tavoitteena on muodostaa käsitys kromioksidin hiilipelkistyksen termodynamiikasta ja laskennallisen osuuden tavoite on tarkastella vetypelkistyksen reaktiotasapainoa eri p(H₂)/ (H₂O)-suhteilla eri lämpötiloissa.

Termodynamiikka-osiossa haettiin kirjallisuudesta tietoa hiilipelkistyksen termodynamiikasta. Huomattiin, että kromiitin (FeCr₂O₄) sisältämä rauta pelkistyy alhaisemmissa lämpötiloissa kuin kromi. Lisäksi havaittiin, että lämpötilaa nostettaessa kromiitin pelkistysaste nousee.

Laskennallisessa osiossa tarkasteltiin kromiitin vetypelkistystä HSC Chemistry for Windows -ohjelmiston avulla. HSC:llä piirrettiin Cr-O-H- ja Fe-Cr-O-H-systeemien tasapainokuvaajia eri lämpötiloissa ja eri p(H₂) / p(H₂O) -suhteilla. Kuvaajista nähtiin, että korkeammissa lämpötiloissa kromi pelkistyy pienemmällä H₂/pH₂O-suhteella. Vertaamalla vetypelkistyksen tasapainokuvaajia hiilipelkistyksen tasapainokuvaajiin havaittiin, että FeCr₂O₄- ja Cr₂O₃-molekyylit pelkistyvät pienemmällä H₂/H₂O- kuin CO/CO₂-suhteella.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Tervahauta, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.