University of Oulu

Estrogeenien vaikutukset ympäristöön ja poistaminen jätevedestä

Saved in:
Author: Rautio, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002281226
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rautio, 2020
Publish Date: 2020-02-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Orgaanisten mikrosaasteiden esiintyminen ympäristössä on noussut nopeasti maailmanlaajuiseksi keskustelunaiheeksi. Saasteiden päästölähteistä, poistokeinoista ja pitoisuuksista ympäristössä on pyritty keräämään mahdollisimman paljon tietoa niiden kokonaisvaltaisten vaikutusten ymmärtämiseksi. Paljon tutkittavaa on vielä jäljellä, mutta vaikutusten vähentämiseksi keksittyjen ratkaisujen osalta on edistytty jo monia askelia eteenpäin.

Työn tarkoituksena on esitellä orgaanisiin mikrosaasteisiin kuuluvien estrogeenien ympäristövaikutuksia ja poistokeinoja jätevedestä. Ympäristövaikutusten ymmärtämiseksi käsitellään ensin mitä estrogeenit käytännössä ovat ja mitä kautta ne päätyvät ympäristöön. Jotta estrogeenien poistoprosessi jätevedestä voidaan ymmärtää, tulee tiedostaa ensin esimerkiksi niiden fysikaaliskemialliset ominaisuudet. Tämän hetkiset jätevedenkäsittelyprosessit eivät ole ideaaleja estrogeenien ja yleisesti orgaanisten mikrosaasteiden puhdistamisen kannalta, joten työn lopuksi verrataan Suomessa yleisesti käytettyä aktiivilieteprosessia membraanibioreaktoriprosessiin (MBR). Vertailussa keskitytään pääasiassa teknologisiin eroihin ja siihen, miten ne vaikuttavat estrogeenien poistumaan jätevedestä.

Työn lopuksi pohditaan vielä miten tavallinen ihminen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristöön päätyvään estrogeenimäärään sekä millaisia mikrotason parannuksia tarvittaisiin, jotta tulevaisuudessa estrogeenien kuormitus luonnossa vähenisi.

Environmental impacts of estrogens and their removal from wastewater

Abstract

The occurrence of organic micropollutants in the environment has quickly become a worldwide topic of debate. Efforts have been made to collect as much information as possible about the sources of pollution and wastewater treatment technologies in order to understand overall environmental impacts of estrogens. Much remains to be done, but many steps have already been taken with the invented solutions to reduce the impact of estrogens.

The purpose of this work is to present the environmental effects of estrogens, which are part of organic micropollutants and ways of removing them from wastewater. To understand the environmental effects, we must first discuss what estrogens practically are and how they end up in the environment. In order to understand the process of estrogen removal from wastewater, one must first know, for example, their physicochemical properties. Current wastewater treatment processes are not ideal for the purification of estrogens and generally organic micropollutants, so at the end of the work we compare the activated sludge process commonly used in Finland with the membrane bioreactor process (MBR). The comparison focuses mainly on technological differences and how those differences effect estrogen removal from wastewater.

At the end of the thesis, we will consider how ordinary people can influence the amount of estrogen released into the environment and what kind of micro-level improvements are needed to reduce the amount of estrogens in nature in the future.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Rautio, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.