University of Oulu

UUMEN : hybridikortteli Jyväskylän keskustassa

Saved in:
Author: Ruotsalainen, Mirva1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 76.3 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202002281233
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ruotsalainen, 2020
Publish Date: 2020-02-28
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Sanaksenaho, Matti
Reviewer: Sanaksenaho, Matti
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityössäni tutkin täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Jyväskylän keskustaan Ilmarisenkadun, Kalevankadun, Väinönkadun ja Vapaudenkadun rajaamaan alueeseen, joka on välittömässä yhteydessä Jyväskylän kävelykeskustaan. Kävelykeskustan läheisyydestä johtuen diplomityön painopisteeksi valikoitui kaupallinen kortteli.

Suunnitelmani lähtökohtana oli luoda kaupallinen tila, joka yhdistyy luontevasti Jyväskylän kävelykeskustaan ja korjaa korttelissa vallitsevan kaupunkikuvallisen epäkohdan. Olen pyrkinyt diplomityössäni luomaan realistisen, mutta lennokkaan suunnitelman, jossa on otettu huomioon Jyväskylän kaupungin alueelle asettamat kaupunkikuvalliset tavoitteet.

Vaikka diplomityön suunnittelun painopiste on suunnittelualueelle sijoittuvassa kauppakeskuksessa ja sen kaupallisissa toiminnoissa, olen tarkastellut mahdollisuuksia asuinrakentamiselle viereiseen kortteliin. Tutkimalla julkisen, puolijulkisen ja yksityisen tilojen suhdetta toisiinsa olen pyrkinyt löytämään realistisen ja asukkaalle miellyttävän tavan yhdistää kaupallinen kortteli ja asumisen toiminnot toisiinsa.

Olen myös arvottanut rakennettua ympäristöä ja päättänyt mitkä osuudet ovat säilyttämisen arvoisia. Olen tutkinut aluetta kokonaisuutena enkä ole ottanut huomioon tonttirajoja tai tonttien hallintaoikeuksia. Olen rajannut diplomityöni ulkopuolelle uuden ja vanhan rakennuskannan yhdistämisen tarkemmat rakenteelliset ratkaisut ja pyrkinyt ratkaisemaan kokonaisuuden konseptitasolla rakennustekniset reunaehdot huomioon ottaen.

Shopping centre UUMEN

Abstract

In my thesis I aimed to inspect the possibilities of extensional architecture in the center of Jyväskylä, located to a city block outlined by the surrounding streets Ilmarisenkatu, Kalevankatu, Väinönkatu and Vapaudenkatu. Due to the block’s immediate connections to the pedestrian area of Jyväskylä center, the emphasis of the thesis was to design a commercial block.

The starting point of my design was to create a commercial space that integrates naturally to Jyväskylä’s pedestrian area while fixing the existing cityscape’s current problems in functionality. In the thesis I have pursued in creating a realistic and vivid design plan, where the future cityscape goals set by the city of Jyväskylä have been considered.

In my thesis, I have pursued to follow the general design principles of shopping center design planning.

Although the thesis’s focus is in the shopping center plan and the area’s supportive functions, I have also studied the possibilities of residential building in the block. By studying the relations of public, semipublic and private spaces, I have aimed to find a realistic way to combine a commercial, public areas to the residential functions that favor the area’s resident’s comfortability.

I have also studied values of the current build environment and thus decided which parts of the area are important for future preservation. I have inspected the existing block area as entirety without considering the existing plot boundaries or the property rights. From my thesis, I have excluded the structural solutions of combination of current and the new construction, with a goal to solve the design area as an entirety on a conceptual phase while taking the constructional preconditions into account.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mirva Ruotsalainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.