University of Oulu

Supermartensiittiset ruostumattomat teräkset ja niiden käyttökohteet

Saved in:
Author: Joensuu, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003031238
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Joensuu, 2020
Publish Date: 2020-03-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyön tavoitteena oli perehtyä supermartensiittisiin ruostumattomiin teräksiin yleisellä tasolla sekä niiden käyttökohteisiin.

Supermartensiittiset ruostumattomat teräkset koostuvat pääosin martensiittisesta faasista sekä prosentuaalisesta määrästä jäännösausteniittia sisältävästä faasista. Kyseisen materiaali on koostumukseltaan yleensä 11–13 % kromia, 4–6 % nikkeliä ja ne sisältävät erityisen vähän välisijahiiltä ja typpeä. Tärkein käyttökohde kyseisille teräksille on offshore-öljy- ja kaasuteollisuudessa erilaisissa putkistoissa, jotka vaativat hyvää korroosion sietokykyä, lujuutta, kovuutta ja hitsattavuutta.

Supermartensitic stainless steels and applications

Abstract

The objective of this thesis was to get acquainted with supermartensitic stainless steels generally and their general applications. Metallurgy, properties and their most common applications are explained briefly in the thesis.

Supermartensitic stainless steels contain mostly martensitic phase with a prosentual amount of retained austenite. The chemical compositions of SMSS are based on the Fe-Cr-Ni-Mo system with 4–6% of Ni, 0.5–2.5% of Mo and very low interstitial elements C and N. It has been increasingly applied to critical structures and components in offshore oil and gas industry like seamless pipes. These applications require excellent combined properties of corrosion resistance, weldability, strength and toughness.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Joensuu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.