University of Oulu

Tulevaisuuden asuminen Oulun asuntomessualueella

Saved in:
Author: Myllymäki, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 40.6 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003041241
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Myllymäki, 2020
Publish Date: 2020-03-04
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Outila, Tarja
Reviewer: Aarnio, Petri
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityössä tutkitaan asumista, miten tulevaisuus tulee vaikuttamaan siihen sekä miten tulevaisuuden ilmiöitä voidaan ottaa huomioon suunnittelussa. Suunnittelualue sijaitsee Oulussa, Hartaanselällä. Oulun kaupunki tulee järjestämään asuntomessut alueella vuonna 2025.

Ensimmäinen osio keskittyy asumisen tulevaisuuden teoriaan. Asumisen tulevaisuutta käsitellään yleisellä tasolla ja Oulun kaupungin näkökulmasta sekä kyselyjen ja työpajojen kautta. Kyselyistä kaksi teetin syksyllä 2019, loput ovat Oulun kaupungin teettämiä vuodelta 2017–2018. Kyselyt ja työpajat keskittyvät erityisesti siihen, mitkä tekijät muodostavat mielekkään asuinympäristön ja kuinka ihmiset haluaisivat asua nyt ja tulevaisuudessa.

Toinen osa keskittyy tulevaisuuden asumiseen suunnittelun näkökulmasta, kohdealueena Hartaanselkä, Oulu. Suunnitteluosa käsittelee tulevaisuuden asumista sekä asuntosuunnittelun että aluesuunnittelun näkökulmista.

Future living in the housing fair region of Oulu

Abstract

This diploma thesis focuses on living, how it will be transformed in the near future and how these changes can be factored into the design of living environments. The target area is located in Hartaanselkä, Oulu. The city of Oulu will host a housing fair in the area in 2025.

The first part is centred upon the theory of future living. This part examines future living on a broader scale, and from the city of Oulu’s point of view. It also inquires into the results of questionnaires and workshops, which concentrate on the factors required for making a pleasant living environment and how people want to live now and in the future. I personally conducted two of the questionnaires in the autumn of 2019, and the city of Oulu carried out the remaining questionnaires and workshops during 2017–2018.

The second part focuses on future living from a design point of view. The target area is located in Hartaanselkä. This part shows options for future living ranging from apartment design to residential area planning.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Myllymäki, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.