University of Oulu

Säiliösysteemin dynaaminen mallintaminen

Saved in:
Author: Keränen, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003051245
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Keränen, 2020
Publish Date: 2020-03-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on mallintaa ja simuloida kolmen tankin systeemiä. Kyseistä systeemiä käytetään useissa oppilaitoksissa demonstraatio- ja simulaatiotutkimuksissa. Järjestelmä koostuu kolmesta putkilla sarjaan kytketystä säiliöstä, joiden välillä on venttiilit. Vesi virtaa säiliöiden ja venttiilien läpi ulos viimeisestä säiliöstä, josta se voidaan pumpata takaisin ensimmäiseen ja viimeiseen säiliöön.

Työssä kehitetyllä Simulink -mallilla pyritään kuvaamaan säiliösysteemin vedenpinnan korkeuksia hyödyntämällä valmiiksi annettuja epälineaarisia yhtälöitä. Tällä epälineaarisella mallilla voidaan suorittaa simulaatioita, joiden pohjalta luodaan systeemistä myös lineaarinen malli.

Näiden mallien avulla voidaan siten tutkia järjestelmän toimivuutta tasapainotilan ympäristössä ja myös verrata lineaarisen ja epälineaarisen mallin välisiä eroja. Lopputuloksena saadaan toiminta-alue lineaarisen mallin sisääntulon muutokselle ja luotettavalle askelvasteelle. Mallia ja työn tuloksia voi myös käyttää hyväksi esimerkiksi laboratoriotöissä, joissa käytössä on vastaavanlainen säiliösysteemi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Keränen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.