University of Oulu

IoT-anturidatan kerääminen, käsittely ja visuaalinen esittäminen hyödyntäen Microsoft Azurea ja Power Bi raportointipalvelua

Saved in:
Author: Saukkosaari, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003121259
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Saukkosaari, 2019
Publish Date: 2020-03-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa on esitelty ratkaisu simuloidun anturidatan lähettämiselle Microsoft Azure -pilvipalveluun käyttäen Raspberry Pi -minitietokonetta. Anturidata lähetetään Node-RED ohjelmointityökalun avulla Azure IoT-Hubille, josta se ohjataan talteen alustan taulukkovarastoon. Lopuksi data haetaan ja visualisoidaan Microsoft Power BI -ohjelmistolla. Esitetty ratkaisu saatiin toimimaan halutulla tavalla ja sitä voidaan tulevaisuudessa laajentaa hyvin suurenkin luokan anturidatan käsittelyyn. Tätä järjestelmää hyödyntäen ja jalostaen Oulun yliopiston Fab Lab voisi kehittää ratkaisun kaikkien laitteiden käyttöhistorian tarkasteluun, sekä laajentaa sen myös kattamaan reaaliaikaisen datan tarkastelun.

Gathering, processing and visually presenting IoT sensor data using Microsoft Azure and Power BI reporting service

Abstract

This thesis introduces a solution for sending generated sensor data to Microsoft Azure cloud platform using Raspberry Pi minicomputer. The data is sent by Node-RED programming tool to Azure IoT Hub, from where it is then routed and stored to platform’s table storage. Lastly, the historical data is retrieved and visually presented using Microsoft Power BI. The proposed solution was successfully implemented, and in future it can be extended for processing much larger sensor data. Fab Lab of Oulu University could further develop the solution to include usage history data of all devices as well as to perform real time data analysis.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Saukkosaari, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.