University of Oulu

Anomaly-based insider threat detection with expert feedback and descriptions

Saved in:
Author: Jääskelä, Jari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003171272
Language: English
Published: Oulu : J. Jääskelä, 2020
Publish Date: 2020-03-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Röning, Juha
Reviewer: Röning, Juha
Celentano, Ulrico
Description:

Abstract

Insider threat is one of the most significant security risks for organizations, hence insider threat detection is an important task. Anomaly detection is a one approach to insider threat detection. Anomaly detection techniques can be categorized into three categories with respect to how much labelled data is needed: unsupervised, semi-supervised and supervised.

Obtaining accurate labels of all kinds of incidents for supervised learning is often expensive and impractical. Unsupervised methods do not require labelled data, but they have a high false positive rate because they operate on the assumption that anomalies are rarer than nominals. This can be mitigated by introducing feedback, known as expert-feedback or active learning. This allows the analyst to label a subset of the data. Another problem is the fact that models often are not interpretable, thus it is unclear why the model decided that a data instance is an anomaly.

This thesis presents a literature review of insider threat detection, unsupervised and semi-supervised anomaly detection. The performance of various unsupervised anomaly detectors are evaluated. Knowledge is introduced into the system by using state-of-the-art feedback technique for ensembles, known as active anomaly discovery, which is incorporated into the anomaly detector, known as isolation forest. Additionally, to improve interpretability techniques of creating rule-based descriptions for the isolation forest are evaluated.

Experiments were performed on CMU-CERT dataset, which is the only publicly available insider threat dataset with logon, removable device and HTTP log data. Models use usage count and session-based features that are computed for users on every day. The results show that active anomaly discovery helps in ranking true positives higher on the list, lowering the amount of data analysts have to analyse. Results also show that both compact description and Bayesian rulesets have the potential to be used in generating decision-rules that aid in analysing incidents; however, these rules are not correct in every instance.

Poikkeamapohjainen sisäpiiriuhkien havainta palautteen ja kuvauksien avulla

Tiivistelmä

Sisäpiirinuhat ovat yksi vakavimmista riskeistä organisaatioille. Tästä syystä sisäpiiriuhkien havaitseminen on tärkeää. Sisäpiiriuhkia voidaan havaita poikkeamien havaitsemismenetelmillä. Nämä menetelmät voidaan luokitella kolmeen oppimisluokkaan saatavilla olevan tietomäärän perusteella: ohjaamaton, puoli-ohjattu ja ohjattu.

Täysin oikein merkatun tiedon saaminen ohjattua oppimista varten voi olla hyvin kallista ja epäkäytännöllistä. Ohjaamattomat oppimismenetelmät eivät vaadi merkattua tietoa, mutta väärien positiivisten osuus on suurempi, koska nämä menetelmät perustuvat oletukseen että poikkeamat ovat harvinaisempia kuin normaalit tapaukset. Väärien positiivisten osuutta voidaan pienentää ottamalla käyttöön palaute, jolloin analyytikko voi merkata osan datasta.

Tässä opinnäytetyössä tutustutaan ensin sisäpiiriuhkien havaitsemiseen, mitä tutkimuksia on tehty ja ohjaamattomaan ja puoli-ohjattuun poikkeamien havaitsemiseen. Muutamien lupaavien ohjaamattomien poikkeamatunnistimien toimintakyky arvioidaan. Järjestelmään lisätään tietoisuutta havaitsemisongelmasta käyttämällä urauurtavaa active anomaly discovery -palautemetelmää, joka on tehty havaitsinjoukoille (engl. ensembles). Tätä arvioidaan Isolation Forest -havaitsimen kanssa. Lisäksi, jotta analytiikko pystyisi paremmin käsittelemään havainnot, tässä työssä myös arvioidaan sääntöpohjaisten kuvausten luontimenetelmä Isolation Forest -havaitsimelle. Kokeilut suoritettiin käyttäen julkista CMU-CERT:in aineistoa, joka on ainoa julkinen aineisto, missä on muun muuassa kirjautumis-, USB-laite- ja HTTP-tapahtumia.

Mallit käyttävät käyttöluku- ja istuntopohjaisia piirteitä, jotka luodaan jokaista käyttäjää ja päivää kohti. Tuloksien perusteella Active Anomaly Discovery auttaa epäilyttävämpien tapahtumien sijoittamisessa listan kärkeen vähentäen tiedon määrä, jonka analyytikon tarvitsee tutkia. Kompaktikuvakset (engl. compact descriptions)- ja Bayesian sääntöjoukko -menetelmät pystyvät luomaan sääntöjä, jotka kuvaavat minkä takia tapahtuma on epäilyttävä, mutta nämä säännöt eivät aina ole oikein.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jari Jääskelä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.