University of Oulu

Videopelien vaikutus lapsiin ja nuoriin

Saved in:
Author: Kultala, Tanja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003171273
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kultala, 2020
Publish Date: 2020-03-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Videopelit ovat suosittu ajanviete erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Niiden vaikutuksista onkin keskustelu paljon ja mielipiteitä videopeleistä on laidasta laitaan. Tässä tutkielmassa selvitettiin vastaus tutkimuskysymykseen; onko videopelien pelaamisesta enemmän haittaa vai hyötyä lapsille ja nuorille? Tutkimus tehtiin kirjallisuuskatsauksena perehtymällä aiempiin tutkimuksiin.

Aiempien tutkimuksien mukaan kohtuullisesta videopelien pelaamisesta on enemmän hyötyä kuin haittaa, niin kauan kun pelaamiseen ei liity esimerkiksi riippuvuutta. Tutkimuksien mukaan pelien pelaaminen tukee muun muassa visuaalisten taitojen kehittymistä ja pelit voivat myös tukea kielten oppimista. Videopelien on myös todettu olevan positiivisessa yhteydessä hyvinvointiin pelien voidessa muun muassa vähentää stressiä sekä masennus- ja ahdistusoireita.

Negatiivisesti pelaaminen vaikuttaa tutkimuksien mukaan esimerkiksi akateemisiin suoriutumiseen tai mielenterveyteen lähinnä vain silloin, kun pelaamiseen liittyy riippuvuutta. Tutkimuksessa pohdittiin myös videopelien ja aggressiivisuuden välistä suhdetta. Aiempien tutkimuksien mukaan peleihin käytetty aika ei ole yhteydessä aggressiivisuuteen. Myöskään videopeleissä esiintyvä väkivalta ei vaikuttaisi olevan aggressiivista käytöstä aiheuttava tekijä, vaan tutkimuksen myötä kävi ilmi, että kyseinen tekijä saattaisikin olla pelien kilpailullisuus. Kuitenkin on hyvä muistaa, että ikä on tärkeä tekijä, kun pohditaan, millä tavalla väkivaltapelit vaikuttavat lapsiin. Pienet lapset saattavat ottaa aiempien tutkimuksien mukaan peleistä mallia käytökseensä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tanja Kultala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.