University of Oulu

Smile : äänenkäyttö voi olla yhtä hymyä

Saved in:
Author: Korkia-Aho, Simo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003181278
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Korkia-Aho, 2020
Publish Date: 2020-03-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ketovuori, Mikko
Reviewer: Ervasti, Marja
Ketovuori, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani käsittelee kehittämääni hengittämiseen sekä äänenkäyttöön tarkoitettua Smile-metodia tutkimusta varten kokoamani ryhmän opettamisen, tutkimuksen ja analyysin kautta sekä lukuisin esimerkein. Tutkimusmetodini on autoetnografinen, jolloin tutkija tutkii myös itseään, opettajuuttaan sekä kehittymistään osana tutkittavien joukkoa. Tutkimuksen aikana opettajuuteni joutui usein haasteiden eteen. Toisaalta samalla otin isoja askeleita ymmärtäväisempään, kuuntelevaisempaan sekä keskustelevaisempaan suuntaan. Samoin tutkija-minäni kehittyi analyyttiseen ja johdonmukaisempaan suuntaan. Tutkimuksen aikana sain yllättävän selkeän vision tutkimuksen kaupallistamisesta, jonka aion toteuttaa tulevaisuudessa.

Autoetnografisessa tutkimuksessa tutkijan reflektiivisyys sekä aineiston ja tutkimuksen henkilökohtaisuus sulautuvat käytännössä yhdeksi kokonaisuudeksi. Tutkimuksen analyysin ja johtopäätösten perustana olivat opetuksen aikaiset muistiinpanoni, oppilaiden antamat palautteet sekä käymäni lukuiset opettavat keskustelut ryhmäni kanssa.

Tämä tutkimus avaa mahdollisuuden jatkotutkimukselle, jonka tekisin eri kieliryhmistä tulevien oppilaiden kanssa. Tämän tutkimukseni keskeisin harjoite oli /r/-äänteellä tehtävät harjoitukset ja jatkotutkimukseen haluaisinkin ihmisiä, joilla ei ole kyseistä äännettä äänteistössään. Lisäksi haluaisin ottaa tutkimukseen mukaan myös useamman puhe- ja äänityön ammattilaisen, laulajia unohtamatta.

Smile : is all you need

Abstract

This thesis is based on a self-developed method called Smile. The idea of Smile is to use the voice in a new and healthy way. This method can be taught to anyone from just a beginner to someone with a specifically voice straining occupation. I’ve gathered a research group of eight singers to teach, study and analyze them as well as my method. The research method I will be using is autoethnography, which allows a researcher to study himself, his teachership and development as a part of a research group. During this study I felt that my teachership was challenged several times. However, this allowed me to reflect on my own teaching skills and therefore, I was able to take mighty steps towards a more understanding and conversational direction. Also, I personally developed into more analytical and consistent researcher. During the study I got a clear vision how to commercialize Smile, which I am going to execute after graduation.

One unexpected feature came to me by surprise during the study: the ability to visualize my study from multiple different perspectives. I realized how I could commercialize Smile, and this gave me the inspiration to expand my method for a larger audience after graduation.

Autoethnographic studies researches reflectivity and personality of the material and therefore, the research itself practically melts into one entirety. The analysis and the conclusions of the study are based on my diary and the notes from the lessons, feedback from the research group and numerous conversations we had within the group.

This study also opens a possibility for a follow-up research. I would involve people from different language groups than mine. The key exercise I used during the study was a strong /r/ sound, which is very common in Finland. For the follow-up research I would like to study the /r/ sound with people, who don’t have this specific sound in their vocabulary. Besides that, I would like to take several people who are using voice as a profession, such as teachers, actors, salespersons etc. and of course, not forgetting the singers.

see all

Subjects:
Copyright information: © Simo Korkia-Aho, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.