University of Oulu

Millaista tukea opettajat tarvitsevat opetusteknologian käytössä?

Saved in:
Author: Mäenpää, Elias1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003181284
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Mäenpää, 2020
Publish Date: 2020-03-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Laru, Jari
Mäkitalo, Kati
Description:

Tiivistelmä

Tieto- ja viestintäteknologian rantauduttua koulutusalalle on tullut tarve päivittää käsityksiämme oppimisesta. Opettajakeskeisen pedagogiikan sijasta on pyritty yhä voimakkaammin kiinnittämään huomiota siihen, millä tavoilla oppilaat oppivat ja oppimiskäsitys on muovautunut yhä oppilaskeskeisemmäksi. (OPH, 2014) Tieto- ja viestintäteknologia ovat isossa roolissa tässä muutoksessa ja nykyisin opettajilta vaaditaan jatkuvasti enemmän teknologista osaamista sekä kykyä integroida teknologisia ratkaisuja omaan opetustyöhön. (Koehler & Mishra, 2009)

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaista täydennyskoulutusta opettajille tulisi tarjota, jotta he voisivat käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisesti omassa opetustyössään. Aikaisempien tutkimusten mukaan opettajat ovat innokkaita käyttämään ja kokeilemaan teknologiaa opetustyössään, mutta jatkuva uuden teknologian käyttöönotto ja niiden luomat haasteet koetaan turhauttavina. Onkin herännyt kysymys siitä, tarjoaako uusi teknologia merkittävää lisäarvoa opetustyöhön vai toimivatko uudet laitteet vain kynän ja paperin korvikkeena?

Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoituivat suomalaisissa kouluissa toimivat opettajat, sillä he ovat omassa työssään vastuussa siitä, miten ja millaisia työvälineitä oppimistilanteissa käytetään. Opettajien vastauksia tutkitaan TPACK- ja SAMR-teorioiden kautta, joiden avulla voidaan määritellä ja arvioida teknologian hyödyntämistä osana pedagogista toimintaa. Tavoitteista muodostui kaksi tutkimuskysymystä: 1) Millaista lisäarvoa tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa opetustilanteisiin? sekä 2) millaista tukea opettajille tarjotaan laitteiden ja sovellusten käytössä? Näiden kysymysten pohjalta laadittiin Webropol-kysely, johon vastsi 65 opettajaa ympäri Suomea.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elias Mäenpää, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.