University of Oulu

Geochemistry and mineralogy of the felsic porphyries at Hanhimaa, Kittilä in the central Lapland belt, northern Finland

Saved in:
Author: Ohvo, Viivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School, Geology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 17.4 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003181289
Language: English
Published: Oulu : V. Ohvo, 2020
Publish Date: 2020-03-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ranta, Jukka-Pekka
Reviewer: Strand, Kari
Ranta, Jukka-Pekka
Description:

Abstract

Several small gold occurrences are identified along the Hanhimaa shear zone, located in the Central Lapland belt, northern Finland. Gold occurrence are hosted by the mafic volcanites of the Kittilä suite. In addition, felsic porphyric rocks are common within these occurrences. However, their association to the gold mineralisation is not known.

In this thesis, petrography and geochemistry of the felsic porphyritic rocks occurring in the gold occurrences are used to characterize them and compare them appearance to the other known felsic porphyries within the Central Lapland belt.

55 samples are collected from the drill cores, representing eight exploration targets: Lisma, Kellolaki, Kiimalaki, Siskeli, Väli-Kiima, Kiimakuusikko, Kousa and Kapsa. Three of them; Kellolaki, Kiimalaki and Kiimakuusikko are identified gold mineralisation hosted by the Kittilä suite mafic volcanic rocks along the Hanhimaa shear zone. The rest are early stage exploration targets and cannot be called as gold occurrences at this stage. Methods used are geochemical whole rock assay, microscopical study of thin sections and electron microprobe study of selected, representative thin sections.

Results show that the felsic porphyries are ranging from rhyolitic to andesitic in composition. Based their textures in drill cores, petrographical studies and geochemical characteristics, they can be divided into the known felsic porphyry types, the Veikasenmaa (2.02–2.01 Ga) and the Nyssäkoski type (1.92 Ga). Locally, elevated gold is found from the felsic porphyric rocks belonging to the younger, Nyssäkoski type. This type is known to host gold in other occurrences within the Kittilä suite. The results may be used as an additional information at the exploration activities ongoing at the Hanhimaa area.

Tiivistelmä

Keski-Lapin vyöhykkeeltä, Kittilän alueelta Hanhimaan hiertovyöhykkeeltä tunnetaan useita kultaesiintymiä. Nämä esiintymät sijoittuvat geologisesti Kittilän sviitin mafisiin metavulkaniitteihin, joiden yhteydessä esiintyy kahdenikäisiä felsisiä porfyyrejä. Porfyyrien ja kultaesiintymien yhteyttä ei ole juurikaan tutkittu.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Hanhimaan alueen felsisten porfyyrien mineralogiaa ja geokemiallista koostumusta ja vertailla niitä Kittilän sviitin tunnettuihin porfyyriyksiköihin, sekä selvittää mahdollista yhteyttä kultaesiintymiin.

55 näytettä kerättiin pääasiassa kairasydämistä; jotka edustavat kahdeksaa malminetsintäkohdetta; Lisma, Kellolaki, Kiimalaki, Siskeli, Väli-Kiima, Kiimakuusikko, Kousa sekä Kapsa. Kolme mainituista kohteista; Kellolaki, Kiimalaki ja Kiimakuusikko ovat tunnettuja kultamineralisaatioita Hanhimaan hiertovyöhykkeen läheisyydessä. Tutkimuksen menetelminä käytettiin kokokivigeokemiaa, mikroskooppitutkimuksia sekä elektronimikroanalysaattoria.

Tulosten perusteella felsisten porfyyrien geokemiallinen koostumus vaihtelee ryoliittisesta andesiittiseen. Kairasydännäytteiden ulkoasuun, petrografiaan ja geokemialliseen analyysiin perustuen porfyyrit voidaan jakaa kahteen ennalta tunnettuun ryhmään; Veikasenmaan porfyyrityyppiin (2.02–2.01 Ga) sekä Nyssäkosken porfyyrityyppiin (1.92 Ga). Kohonneita kultapitoisuuksia on löydetty nuorempaan Nyssäkosken tyyppiin kuuluvista porfyyreistä, jonka tiedetään olevan kultapitoisia muissa Kittilän sviitin kultaesiintymissä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää alueelle kohdistuvassa malminetsinnässä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Viivi Ohvo, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.