University of Oulu

Täysaikaisen vastasyntyneen avoin valtimotiehyt

Saved in:
Author: Peltola, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003211328
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Peltola, 2020
Publish Date: 2020-03-23
Thesis type: Other thesis
Tutor: Leskinen, Markku
Valkama, Marita
Reviewer: Leskinen, Markku
Valkama, Marita
Description:

Tiivistelmä

Tutkimme avoimen valtimotiehyen vuoksi kontrollikäynnille kutsuttuja lapsia. Ennen vuotta 2016 Oulun yliopistollisessa sairaalassa lapsi kutsuttiin 6–8 viikon ikäisenä kontrollikäynnille, jos hänellä havaittiin kotiinlähtötarkastuksessa sydämen ultraäänitutkimuksessa avoin valtimotiehyt. Kontrollikäytäntöä muutettiin vuonna 2016 siten, että kontrollikäyntiä ei tarvita, jos lapsi on syntynyt ≥37 raskausviikolla ja valtimotiehyen leveys on ≤2 mm. Tutkimuksessa selvitimme, mikä olisi muuttunut, jos nykyinen kontrollikäytäntö olisi ollut voimassa jo vuodesta 2011 lähtien. Tärkeä tavoite oli selvittää potilaat, joille lopulta tehtiin avoimen valtimotiehyen sulkutoimenpide. Lisäksi laskimme kontrolloinnista aiheutuneet kulut ja selvitimme, saatiinko kontrollikäytännön muutoksella kustannussäästöjä.

Tutkimusaineistoon kuuluivat aikavälillä 1.1.2011–31.12.2015 syntyneet täysiaikaiset vastasyntyneet, jotka ovat käyneet avoimen valtimotiehyen vuoksi kontrollikäynnillä OYS:n lastenklinikalla. Aineisto kerättiin tutkimalla näiden potilaiden sairauskertomukset Esko-potilastietojärjestelmästä. Sairauskertomuksesta kerättiin syntymään liittyvät tiedot, avoimen valtimotiehyen koko kotiinlähtötarkastuksen ultraäänitutkimuksessa, kontrollikäynnin tiedot sekä jatkoseurannan tarve.

Edellä kuvatut tiedot kerättiin tiedonkeruulomakkeille ja siirrettiin SPSS-ohjelmaan analysoitavaksi.

Tutkimusaineisto kerättiin tutkimalla 972:n lapsen potilastiedot. Tutkimukseen valittiin 151 potilasta, joilla todettiin kotiinlähtötarkastuksen yhteydessä tehdyssä sydämen ultraäänitutkimuksessa avoin valtimotiehyt ja heidät kutsuttiin siksi kontrollikäynnille OYS:n lastenklinikkaan. 121:llä (80,1 %) valtimotiehyt todettiin kontrollikäynnillä sulkeutuneeksi, ja 24 potilaalla (15,9 %) avoimeksi. Avoin valtimotiehyt suljettiin 7 potilaalta. Kontrollikäynneistä aiheutuneet kulut olivat yhteensä 124 362,10 e. Nykyisen kontrollikäytännön mukaan vain viisi (3,3 %) tämän aineiston potilasta olisi kutsuttu kontrollikäynnille. Heistä kahdelle tehtiin avoimen valtimotiehyen sulkutoimenpide. Siten viisi toimenpidettä vaatinutta tapausta olisi jäänyt nykyisellä kontrollikäytännöllä huomaamatta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Peltola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.