University of Oulu

Sissimarkkinoinnin lähihistoria : vertaileva tutkimus kymmenestä kampanjasta

Saved in:
Author: Pannula, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Pages: 138
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003211329
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Pannula, 2020
Publish Date: 2020-03-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jalagin, Seija
Reviewer: Jalagin, Seija
Salo, Matti
Description:

Tiivistelmä

Pro gradun tutkimuskohteina ovat kymmenen sissimarkkinoinnin kampanjaa, joita vertaillaan niin toimintatapojen, teemojen kuin tunteiden näkökulmasta. Sissimarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, jossa yritetään luoda viraali-ilmiö mahdollisimman tehokkaasti ja kohtuullisilla resursseilla. Kampanjat on jaettu onnistuneisiin ja epäonnistuneisiin kampanjoihin. Ensimmäisessä pääluvussa käsitellään onnistuneita kampanjoita. Toisessa pääluvussa epäonnistuneita kampanjoita. Molempien päälukujen alaluvuissa vertaillaan kampanjoita eri näkökulmista. Ennen loppulausetta onnistuneita ja epäonnistuneita kampanjoita vertaillaan keskenään.

Onnistuneiden kampanjoiden tekijät ja kampanjat: Unicef (Dirty Water Vending Machine), Heart Attack Grill -pikaruokaravintola, Coca-Cola (Happiness Truck) ja The Blair Witch Project -elokuva. Epäonnistuneiden kampanjoiden tekijät ja kampanjat: Cartoon Network (Aqua Teen Hunger Force -elokuva), Acclaim (Shadow Man 2 -peli), Capcom (Resident Evil 6 -peli), Snapple (maailman suurin mehujää), Sony (God of War 2 -peli) ja Vodafone (rugbyhäiriköt).

Aineistona tutkimuksessa oli pääasiassa internetlähteet, jotka koostuivat verkkosivujen artikkeleista, uutisartikkeleista, Youtube-videoista ja blogeista. Lisäksi tarkastelussa oli mukana myös mainoksia ja yksi pörssikurssien kuvaaja. Aineisto oli hyvin monipuolista, mutta joistakin kampanjoista oli vähemmän tietoa kuin toisista, mikä aiheutti haasteita. Eri lähdetyyppejä piti käyttää harkitsemalla tapauskohtaisesti jokaisen kampanjan yhteydessä. Tutkimuskirjallisuutta sissimarkkinoinnista tarjosivat erityisesti Jay Conrad Levinson, Gerd Nufer, Katharina Hutter, Stefan Hoffman ja Jari Parantainen. Tärkein metodi tutkimuksessa oli systemaattinen vertailu, jossa otettiin huomioon kampanjoiden toimintatavat, tunteet ja teemat. Teemoina olivat yllättävyys, protestihenki, huumori ja shokeeraaminen. Tunteista ja teemoista muodostettiin taulukkoja. Toimintatapoja analysoitiin eniten pääluvuissa. Toisena keskeisenä metodina oli Google Trends -tilastot, joiden avulla oli mahdollista havaita kampanjoiden suosio Googlen hakukoneessa. Google Trendsin tilastot auttoivat havaintojen löytämisessä.

Analysoinnin perusteella sissimarkkinoinnin onnistumiseen vaikuttaa eniten toteutus. Kampanjoiden teemojen ja tunteiden merkitys ei ole niin suuri, mutta niillä voi olla vaikutuksia riskitekijöihin. Teemoista varsinkin shokeeraaminen ja yllättävyys olivat yleisiä epäonnistuneissa kampanjoissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Pannula, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.